donderdag 23 september 2010

Hogere hypotheek mogelijk vanaf 1 oktober 2010

23 september 2010 - Bron: door Marga Lankreijer-Kos in de rubriek Productnieuws (Independer.nl)Per 1 oktober 2010 is het weer mogelijk om wat meer te lenen voor een hypotheek dan de laatste jaren. Voor het bepalen van de maximale hypotheekbedrag hanteren geldverstrekkers de zogenaamde toetsrente. Deze rente wordt bepaald door de Nederlandse Vereniging van Banken, en deze is per 1 oktober 2010 verlaagd verder naar 4,9%. Eerder werd de toetsrente verlaagd van 5,8% naar 5,4% (3e kwartaal 2010). De toetsrente wordt gehanteerd wanneer u kiest voor een hypotheek met een rentevaste periode korter dan 10 jaar.Hogere maximale hypotheek

Voor deze verlaging wordt uw maximale hypotheek in vergelijking met de toetsrente van het eerste halfjaar met ongeveer 4% hoger. Een voorbeeld: U heeft een bruto jaarinkomen van € 35.000,- en uw partner heeft een inkomen van € 20.000,- bruto per jaar. Dan kon u begin 2010 volgens de GHF een hypotheek afsluiten van € 254.650,-. Per oktober is uw maximale hypotheek door de renteverlaging € 265.987,-. Dat is een verschil van ruim € 11.000,- Uiteraard worden de verschillen bij hogere inkomens groter en bij lagere inkomens kleiner. Voor een exacte berekening is het verstandig om een goede hypotheekadviseur te raadplegen.
Lage vaste hypotheekrente gedurende lange periode

De toetsrente wordt alleen gebruikt bij rentevast perioden korter dan 10 jaar. Wilt u uw rente 10 jaar of langer vastzetten? Dan mag de geldverstrekker uw maximale hypotheek berekenen met de rente, die in uw offerte staat. Is deze lager, en dat is momenteel het geval, dan kunt u dus (nog) meer lenen. Met de gegevens uit het voorbeeld hierboven en een hypotheekrente van 4,2% (10 jaar vast: peildatum 9 september 2010) zou u maximaal € 288.674,- kunnen lenen. Op dit moment staan de hypotheekrentes bijzonder laag, wat ook voordeel voor u kan opleveren. Maar de renteverschillen tussen aanbieders kunnen flink oplopen en daarom is het altijd verstandig om hypotheekrentes goed te vergelijken.

woensdag 15 september 2010

Corporaties en overheid kunnen starters op woningmarkt helpen


15 september 2010 - Bron: Aedes Magazine
Woningcorporaties en de overheid kunnen starters op de woningmarkt heel goed helpen. Hoewel de budgetten voor de overheidsmogelijkheden Koopsubsidie en VROM-starterslening inmiddels op zijn, zijn corporaties en gemeenten nog wel druk in de weer met opties voor starters. Daarbij zijn er echter ook grenzen aan het budget.

Volgens Richard Luigjes, hoofd Verkoop en Communicatie van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, zorgt het succes van de regelingen ervoor dat het budget dubbel zo snel verdampt. Het gevolg is dat hierdoor uiteindelijk minder starters geholpen kunnen worden. Al met al bieden de mogelijkheden echter wel perspectieven voor starters op de woningmarkt. Corporaties kiezen het meest voor constructies als Koopgarant, Koop Goedkoop en Sociale Koop. Hoewel deze constructies allemaal anders heten, hanteren ze hetzelfde concept.

Starters kunnen hierbij huurwoningen met korting aankopen. Wanneer ze verhuizen, verkopen ze de woning terug aan de corporatie en wordt de waardestijging of -daling gedeeld. Gemeenten gebruiken vaker de starterslening, waarbij tijdelijk een extra lening wordt verstrekt om de aankoop van een woning mogelijk te maken.

woensdag 1 september 2010

Tijdelijk lager btw-tarief voor verbouwen huis

1 september 2010 - Bron: Binnenland.nieuws.nl  


Het btw-tarief voor het verbouwen of herstellen van een huis gaat tijdelijk omlaag van negentien naar zes procent. Ook blijft de grens voor een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie een jaar langer op 350 duizend euro in plaats van dat hij terug gaat naar het oude niveau van 265 duizend euro.

Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) heeft dat besloten om de woningmarkt een impuls te geven, meldt zijn ministerie. "De huizenprijzen lijken inmiddels redelijk stabiel en de verkoopcijfers stijgen voorzichtig, maar het herstel is broos", stelt De Jager.

Verder blijft het een jaar langer mogelijk om voor twee huizen in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek omdat het in veel gevallen moeilijk is het oude huis te verkopen. Deze regeling vervalt daarom pas eind 2012.

Het lagere btw-tarief gaat in op 1 oktober en duurt tot 1 juli volgend jaar. Het lagere tarief geldt alleen voor arbeidsloon. De minister heeft met Bouwend Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW afgesproken dat zij zich ervoor inzetten dat hun leden het voordeel doorberekenen aan de klant.

De plannen zouden eigenlijk pas op Prinsjesdag als onderdeel van het Belastingplan 2011 worden gepresenteerd, maar 'vanwege het belang voor de woningmarkt' worden de plannen nu al aangekondigd.