woensdag 29 december 2010

Verzet 'verkoopverbod' huizen zonder energielabel

27 december 2010 - Bron: Z 24 business-nieuws; Financieel Dagblad


De Vereniging Eigen Huis en de NVM zijn boos over plannen van minister Donner om huizen die geen energielabel hebben onverkoopbaar te maken.

Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken wil het energielabel voor huizen, dat in 2008 is ingevoerd, een dwingend karakter geven.


Het keurmerk voor eigen woningen vereist dat huiseigenaren voor circa 150 euro laten onderzoeken hoe energiezuinig hun woning is. Vervolgens krijgt het huis een label, lopend van A (zeer zuinig) tot G (onzuinig).

Weinig labels

Sinds de invoering van het energielabel zijn echter pas 85 duizend koophuizen gelabeled. Minister Donner wil daar verandering in brengen. Idee is om vóór 2013 een systeem in te voeren dat huizen die niet zijn gelabeled, de facto onverkoopbaar maakt. .

Donner wil huizen zonder energielabel niet laten opnemen in het Kadaster, waardoor het eigendom niet overgaat.

Recht eigendom

De Vereniging Eigenhuis (VEH) en makelaarsclub NVM vinden de plannen van Donner onaccaptabel, zo meldt Het Financieele Dagblad maandag 27 september.

"Bij huizen met een slecht label zien mensen zelf wel dat het huis niet energiezuinig is", stelt de woordvoerder van de VEH.

De twee lobbyclubs vermoeden dat het plan om huizen 'onverkoopbaar' te maken in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens, omdat het recht op eigendom in het geding zou zijn.

De woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken weerspreekt dit, aldus het FD.

donderdag 23 december 2010

Verlenging regeling dubbele lasten

23 december 2010 - Bron: belastingplan prinsjesdag2010Verhuizing kan ertoe leiden dat tijdelijk sprake kan zijn van dubbele hypotheeklasten. Dit kan zijn wanneer – na verhuizing naar de nieuwe woning – de oude woning nog te koop staat of als men nog in de oude woning woont, terwijl de nieuwe woning in aanbouw is of om andere reden nog niet is betrokken. In die situaties heeft men een periode recht op aftrek van de hypotheekrente van beide woningen. Deze periode wordt tijdelijk verlengd van 2 naar 3 jaar. De regeling is bedoeld voor mensen die sinds 2008 of 2009 te maken hebben met dubbele hypotheeklasten. Na 2012 wordt de maximale termijn weer 2 jaar.

Voorbeeld:

U hebt in 2008 een nieuw huis gekocht, maar uw oude woning staat nog steeds te koop. Op basis van de oude regels zou het recht op dubbele hypotheekaftrek eind 2010 aflopen. Met deze wijziging heeft u ook in 2011 recht op dubbele aftrek. Voor mensen die sinds 2009 te maken hebben met dubbele hypotheeklasten omdat ze het oude huis niet kunnen verkopen, loopt het recht op dubbele renteaftrek door tot eind 2012.

Gemiddelde koopsom woningen omhoog, CBS prijsindex omlaag

22 december 2010 - Bron: Woningmarktcijfers.nl


De gemiddelde koopsom die kopers in de eerste 11 maanden van 2010 in Nederland voor een bestaande koopwoning hebben betaald bedraagt € 240.100. In vergelijking met de eerste 11 maanden van 2009 is dit een stijging van 0,9%, ten opzichte van het gehele jaar 2009 bedraagt de stijging 0,8%.

Deze stijging staat in schril contrast met de PBK index van het Kadaster en het CBS, die over dezelfde periode een daling van 2% laat zien. Dit verschil is verklaarbaar door de toename van transacties van de duurdere halfvrijstaande en vrijstaande woningen. De PBK index corrigeert deze verschillen, daarnaast wordt de index gecorrigeerd voor prijsveranderingen die alleen het gevolg zijn van kwaliteitsverschillen van de verkochte woningen op basis van de WOZ waarde.

In onderstaande grafieken van Woningmarktcijfers.nl zijn deze verschillen goed te zien. De PBK index is gestart in 2005 op 100. Tot en met 2008 volgt de index de absolute koopsom behoorlijk. In 2009 zien we de absolute koopsom verder dalen dan de index, om vervolgens in 2010 een geringe stijging te vertonen. De vergelijking op maandbasis laat duidelijk de dempende werking van de index zien. Het feit dat de absolute koopsom in de laatste 8 maanden telkens boven het niveau van dezelfde maand in 2009 lag, zien we in de index niet terug. De index vertoonde alleen in de maanden januari, februari, april en juli 2010 een stijging. Omdat de persberichten van het CBS en het Kadaster steevast starten met een vergelijking ten opzichte van dezelfde maand van het voorgaande jaar, opent de kop van vrijwel elk bericht dit jaar terecht met een “prijsdaling”. De verdere inhoud van de berichten laat echter een meer genuanceerde ontwikkeling zien.

vrijdag 3 december 2010

’Voor de gouden tip loofde ik een etentje in een sterrenrestaurant uit’

1 december 2010 - Bron: F. van Dijck

Je huis verkopen zonder makelaar maar met behulp van internet en social media. ?
Noesjka Klene deed het, Melchior Hovestadt is er druk mee bezig.

‘Ik word regelmatig gebeld door makelaars die mijn huis in hun bestand willen opnemen. Als een van hun argumenten noemen ze dan dat mijn woning op zo’n bord in hun etalage komt te hangen. Welke jongere gaat nog voor zo’n raam staan?!’
Deze ouderwetse kijk van makelaars op de huizenmarkt was voor Melchior Hovestadt een van de redenen om te besluiten de verkoop van zijn huis zelf te regelen. ‘Ik kan zelf praten en foto’s maken, en aandacht zoeken. Bovendien ben ik op de hoogte van alle online opties.

Hovestadt bouwde een eigen website voor zijn te koop staande Utrechtse woning. Vol goede, sprekende foto’s en omgevingsinformatie. ‘Een groot verschil met de wat onpersoonlijke makelaarssites’, vindt de verkoper zelf. ‘Ik stuurde de link rond per mail in mijn netwerk, zette het op Hyves, Linked-In en Twitter. En voor de gouden tip loofde ik een etentje in een sterrenrestaurant uit. Om het te buzzen.’

Noesjka Klene verkocht drie maanden geleden haar woning zonder makelaar. ‘Een traditionele makelaar leek ons te duur, we dachten dat we het zelf wel konden.
Online komen echter steeds meer platforms waar kopers en verkopers van huizen elkaar kunnen vinden zonder tussenkomst van een makelaar. Zo heeft LinkedIn de groep huislink, waar particulieren hun huis in de etalage kunnen zetten. Op Twitter is er Huizentweets waar je je onder aandacht kunt brengen bij huiszoekende ‘tweeps’ in je omgeving.


Maar goed, dat was het deel van het onder de aandacht brengen van de woning. Wat als een koper gevonden is? Lijkt dat deel van de verkoop van een huis ingewikkeld, in de praktijk valt dat volgens Hovestadt en Klene enorm mee. De vraagprijs voor zijn appartement baseerde Hovestadt op eigen onderzoek. ‘In mijn appartementencomplex staan meerdere woningen te koop. Ik keek naar die vraagprijzen, het kadaster en de WOZ-waarde. Ik had laatst een makelaar over de vloer en zijn prijsadvies zat maar 500 euro naast de mijne. Die had ik dus goed ingeschat.’


De periode van onderhandelingen vond Klene wel lastig. ‘Het is moeilijk dat niet vanuit gevoel te doen. Je kunt ook iemand in je omgeving vragen de onderhandelingen te doen.’ Wat betreft het koopcontract zijn er verschillende standaardcontracten die je kunt aanpassen. Enige kennis van zaken is wel essentieel, adviseert Klene: ‘Neem de moeite je in te lezen in alle contracten, documenten en voorwaarden. Op de website van de Vereniging Eigen Huis vonden we veel nuttige informatie, vooral als je lid bent. Wij waren op een gegeven moment bijna expert. De aankoopmakelaar gaf ons een mooi compliment: voor amateur-verkopers kregen we van hem een tien.'

[Ankie Spee-Hegger, gecertificeerd makelaar-taxateur bij Huizenpartner: Ook Huizenpartner zet in op de sociale media. Met Huizenpartner krijgt iedere woning een unieke eigen domeinnaam met Uw eigen DirectRaak™ website. Vanuit deze eigen website kan de woning direct worden doorgestuurd binnen het sociale netwerk.
Bovendien kunt u met ons NVM Comfortpakket rekenen op advies van een van de makelaars. Zowel in het voortraject op het gebied van waarde indicatie kan Huizenpartner u van dienst zijn, als in het onderhandelingstraject, waarbij wij u met raad en daad kunnen bijstaan. Ook begeleiden wij u bij de opstelling van het koopcontract]