vrijdag 27 juli 2012

Slecht imago makelaar strookt niet met werkelijkheid

BRON: Vastgoedactueel, 26 juli 2012

Het algemeen heersende, negatieve beeld van makelaars blijkt niet op feiten gebaseerd te zijn. Het merendeel van de particulieren die momenteel hun woning te koop hebben staan of net hebben verkocht, is positief over de samenwerking met hun makelaar. Dat blijkt uit onderzoek van Vastgoed Magazine en KijkMijnHuis onder ruim 1.000 particulieren die hun woning te koop hebben staan.
Uit de antwoorden van het onderzoek komt naar voren dat klanten redelijk goed te spreken zijn over de samenwerking met de makelaar: tweederde (65 procent) geeft aan tevreden te zijn met de dienstverlening van zijn makelaar, 13 procent van hen zegt zelfs ‘absoluut tevreden’ te zijn. Daar staat tegenover dat 3 procent niet tevreden is en nog eens 10 procent ‘niet echt’.
Verkopers over_makelaar
Datzelfde beeld komt ook uit de antwoorden op de andere vragen uit het onderzoek naar voren: steeds is er een kleine groep van 3 tot 4 procent van de klanten die kritisch is en een iets grotere groep van tussen de 10 en 14 procent die wat minder enthousiast is over de makelaar. Tweederde van de woningverkopers is tevreden tot zeer tevreden. Ongeveer een kwart van de respondenten noch uitgesproken tevreden noch uitgesproken ontevreden.

Makelaar aanbevelen?

Dezelfde verdeling komt naar voren als de woningverkopers bijvoorbeeld gevraagd wordt of ze vrienden, familie en kennissen zouden adviseren een makelaar in te zetten bij de verkoop van hun woning. Nee, zegt 2 procent; niet echt, vindt 10 procent. Maar een ruime meerderheid van 65 procent raadt vrienden en familie aan een makelaar in de arm te nemen als ze hun huis willen verkopen. Voor 16 procent van deze groep is het zelfs een absolute aanrader.
Het volledige onderzoek is vanaf vrijdag 27 juli te lezen in Vastgoed Magazine

Verantwoording Onderzoek

Onder de naam Vastgoed Trendmeter verricht Vastgoed in nauwe samenwerking met KijkMijnHuis per jaar meerdere onderzoeken naar het sentiment van woningverkopers en makelaars. Voor dit onderzoek hebben KijkMijnHuis en Vastgoed in juni een internetenquête uitgezet waarbij particulieren zijn benaderd die hun woning te koop hebben staan of onlangs hebben verkocht. 1.050 particulieren hebben de enquête ingevuld. Tevens zijn 419 makelaars bevraagd over wat zij van hun klanten vinden.

vrijdag 13 juli 2012

Lichtpuntje op de woningmarkt in tweede kwartaal

12 juli 2012, Bron NVM

Nieuwegein, 12 juli 2012 – Het tweede kwartaal van 2012 kende een opleving van de woningmarkt. Er werden 20,2 procent meer woningen verkocht dan in het voorgaande kwartaal. De verkoopprijs van de gemiddelde verkochte woning daalde licht met 0,7 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Gemiddeld wordt een woning voor 215 duizend euro verkocht. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).* De NVM is blij met de opleving, maar ziet nog geen aanwijzingen voor structureel herstel. Ger Hukker, voorzitter NVM: “We constateren dat in het tweede kwartaal aankopen naar voren zijn gehaald vanwege de aanvankelijke onzekerheid over de overdrachtsbelasting. Maar ook zien we een nieuw realisme in de markt. Mensen zetten hun huis scherper te koop, waardoor de markt in beweging komt.”


* De cijfers van de NVM zijn voorlopig

Markt nog altijd moeizaam Traditioneel scoort het tweede kwartaal altijd beter dan het eerste (gemiddeld 12,6 procent), maar de afgelopen maanden was de stijging dus hoger. NVM-voorzitter Ger Hukker is tevreden met de cijfers, maar stelt dat de woningmarkt nog altijd moeizaam is. “Dit kwartaal was een klein lichtpuntje, zo een die extra opvalt als het buiten heel donker is. We hebben geen indicatie voor een structureel herstel. Veruit de meeste seinen staan op rood.”
Figuur: Aantal transacties per kwartaal door NVM-makelaars (totale markt in 2e kwartaal 2012: 30.000)
Hukker ziet twee redenen voor de grote stijging van het aantal transacties: “Ten eerste was het vorige kwartaal buitengewoon slecht door alle politieke en economische onrust. Daarbij steekt het kwartaal daarna al snel goed af. Ten tweede is de reden voor de grote stijging simpel. Kopers hebben hun beslissing naar voren gehaald en geprofiteerd van de lage overdrachtsbelasting. Voordat de maatregelen uit het Lenteakkoord eind april bekend werden, was onduidelijk of de tijdelijk verlaagde overdrachtsbelasting ook na 1 juli verlengd zou worden. Veel kopers hebben daarom in de eerste weken van het kwartaal hun slag willen slaan. Inmiddels is duidelijk dat deze belasting op het lagere niveau van 2 procent blijft. De NVM juicht dat toe, want wij pleiten sinds jaar en dag voor structurele verlaging en liefst afschaffing van de verhuisboete.”