woensdag 23 maart 2011

Overheid beperkt mogelijkheden voor aflossingsvrije hypotheek

18 Maart 2011 Bron: De Volkskrant


De overheid beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Vanaf 1 augustus 2011 mag nog maar maximaal de helft van de totale hypotheek aflossingsvrij afgesloten worden. Naast de beperkingen in aflossingsvrije hypotheken beperkt de overheid ook de totale hypotheekhoogte. Er mag vanaf augustus niet meer gefinancierd worden dan maximaal 110% van de aankoopwaarde.Met de beperkingen hebben de overheid, de banken en de AFM een compromis kunnen sluiten. Als het aan de AFM had gelegen, hadden huizenkopers de schuld boven de 100% in zeven jaar moeten aflossen. De beperkingen komen overigens bovenop de eerdere regels die begin dit jaar zijn ingegaan. Toen werd al besloten het maximale bedrag in relatie tot het inkomen aan te scherpen. Daardoor kunnen huizenkopers weliswaar steeds minder lenen, maar volgens de overheid wordt overkreditering zo voorkomen.


Overigens gelden de regels alleen voor nieuwe hypotheken die worden afgesloten na augustus 2011. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) kan zich vinden in de regels, maar hoopt niet dat banken te rigide gaan handelen. De NVM zou graag zien dat banken zich minder risicomijdend opstellen.

De huizenmarkt: 'stabiel met een minnetje'

23 Maart 2011- Bron: RTLZ)


De Nederlandse huizenmarkt blijft op slot zitten, terwijl de economie toch opkrabbelt.Dit jaar blijft het kwakkelen, pas op langere termijn kunnen de huizenprijzen volgens beheerder Folmer Pietersma van het Robeco Property Equities-fondsweer aantrekken.


Overtroffen de huizenprijzen vóór de kredietcrisis de economische groei, nu die weer opveert, blijven ze daar ver bij achter. Vorig jaar daalden zij met 2%, dit jaar wordt door de kenners een verdere terugval voorzien. Vooral aan de financieringskant verstoort een aantal ontwikkelingen het beeld, zegt beheerder Pietersma. 'Banken zijn voorzichtiger met leningen. De hogere kapitaaleisen van Basel 2 en 3 zorgen voor een kostenopslag. Die worden berekend aan de klant. Daardoor vallen financieringen duur uit en dat zet een domper op de markt.'

Verder zijn er nog enkele kwesties die in de lucht hangen, die de huizenmarkt ook geen goed doen. Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek lijkt voorlopig van de baan, maar blijft op langere termijn toch een issue. Er is een discussie gaande tussen overheid en banken over verplichte aflossing van een deel van de hypotheek, wat het vooral voor starters wel eens moeilijker kan maken. En de hypotheekrente kan dit jaar naar verwachting wat oplopen. Volgens Pietersma helpen deze ontwikkelingen niet, maar zijn ze niet van doorslaggevend belang voor de ontwikkelingen op de huizenmarkt. 'Het is de vraag of deze kwesties echt grote impact hebben. Neem de rente. Het is belangrijker dat de consument zich happy voelt, dan dat de lange rente er een kwartje bij krijgt. Daar moet je je niet op blindstaren.'

Langere termijn

Op een concrete voorspelling laat Pietersma zich niet vastpinnen, maar de kans dat de huizenprijzen over de hele linie omhoog gaan acht hij dit jaar 'extreem laag', gezien de hoeveelheid huizen die te koop staat. Met ruim 190.000 stuks is in Nederland een record bereikt. En daarvan staat ook nog eens een derde langer dan een jaar te koop. 'Stabiel met een minnetje', zo luidt Pietersma's inschatting van de prijsontwikkeling dit jaar.

De wat langere termijn vindt de beheerder belangrijker. 'De richting draait, het herstel zet door en dat is uiteindelijk toch echt gunstig voor de huizenprijzen.' Die kunnen dan weer meebewegen met het economische groeicijfer en de inflatie. Wel verwacht Pietersma structureel gematigder stijgingen dan tijdens de gouden jaren.

Randstad

Daarbij maakt het natuurlijk veel verschil naar welke regio en welk marktsegment je kijkt. In grote lijnen: de Randstedelijke markt zal eerder aantrekken dan Groningen, en appartementen zijn er te veel, terwijl in de categorie gezinshuis met tuin en garage nog altijd schaarste heerst.

vrijdag 18 maart 2011

Oplossing probleem particuliere erfpacht nog niet ophanden

18 Maart 2011- Bron: Redactie Vastgoed
Vooralsnog lijkt er geen oplossing te zijn voor het probleem met de particuliere erfpacht. De AFM heeft politici, belangenbehartigers en gedupeerde erfpachters uitgenodigd voor een inventarisatie van het probleem, maar speelt naar eigen zeggen alleen een faciliterende rol.Of de Autoriteit Financiële Markten zich ook met een oplossing gaat bemoeien is nog onduidelijk. Hoewel de AFM deze week zijn oor te luisteren heeft gelegd bij de gedupeerden, is nog niet zeker dat de toezichthouder zich er ook in gaat mengen. "We zijn van meerdere kanten gewezen op dit probleem, maar we zijn geen toezichthouder over erfpacht en hebben ook geen bevoegdheden om daarin op te treden. Maar we erkennen het probleem en wilden daarom de partijen bij elkaar brengen."

Ongeveer 125.000 woningen onverkoopbaar

De AFM gaat ‘binnen afzienbare tijd’ in gesprek met de Nederlandse Vereniging van Banken om hun kant van het verhaal aan te horen, zo laat een woordvoerder weten. Begin vorig jaar hebben banken schijnbaar out of the blue besloten geen hypotheken meer te verstrekken voor woningen op grond die door particulieren verpacht wordt. Gevolg is dat deze woningen, die veelal in Amsterdam, maar ook elders in het land staan, onverkoopbaar zijn en de waarde ervan daalt. Het zou gaan om ongeveer 125.000 woningen.

Plots stijgende woonlasten

De meeste erfpachtcontracten zijn in de handen van de gemeente. Particuliere erfpachtconstructies zijn echter populair geworden sinds het begin van de kredietcrisis. Woningen worden los van de grond verkocht en zijn daardoor minder duur. De grond is in handen van een derde partij, die een bijdrage vraagt voor het gebruik van de grond. De voorwaarden die de derde partij stelt, zijn volgens de Nederlandse Vereniging van Banken niet altijd duidelijk. Punt van zorg voor de banken zijn de woonlasten van de bewoners. De redenering is dat de particuliere bezitters van de grond soms nadelige voorwaarden stellen, en bijvoorbeeld de maandelijkse bijdrage plots kunnen verhogen, waardoor de woonlasten ineens stijgen en de betaling van de hypotheekverplichtingen in het gedrang komen.

Banken: geen risico

Zolang de voorwaarden van het erfpachtcontract niet volstrekt doorzichtig zijn, willen de banken dat risico niet dragen. Een mogelijke oplossing voor het probleem is dat de gemeente de particuliere erfpachtcontracten overneemt. De Nederlandse Vereniging van Banken reageert echter niet onverdeeld enthousiast in de Telegraaf omdat die contracten ‘niet per definitie beter zijn’. De krant bevestigt dit beeld: er zijn volgens haar voorbeelden bekend van verhoging van de gemeentelijke erfpachtbijdrage van € 5 naar € 500 euro per maand.

donderdag 10 maart 2011

Open Dag 26 Maart a.s.

10 Maart 2011- Bron:

Huizenpartner

De eerstvolgende Open Huizen Dag is op 26 maart 2011 van 11.00 tot 15.00 uur.

De Open Huizen Dag heeft voordelen voor zowel koper als verkoper.
Toekomstige kopers krijgen de mogelijkheid om met een vrijblijvend karakter diverse woningen te bezichtigen. Voor verkopers geldt dat zij meerdere bezichtigingen op een dag hebben en er aandacht gegenereerd wordt voor de woning, wat leidt tot een grotere kans op verkoop.

Verkopers met een NVM Comfort- en Garantpakket kunnen gratis deelnemen aan deze open dag.
Op Funda wordt hiervan melding gemaakt.