woensdag 29 december 2010

Verzet 'verkoopverbod' huizen zonder energielabel

27 december 2010 - Bron: Z 24 business-nieuws; Financieel Dagblad


De Vereniging Eigen Huis en de NVM zijn boos over plannen van minister Donner om huizen die geen energielabel hebben onverkoopbaar te maken.

Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken wil het energielabel voor huizen, dat in 2008 is ingevoerd, een dwingend karakter geven.


Het keurmerk voor eigen woningen vereist dat huiseigenaren voor circa 150 euro laten onderzoeken hoe energiezuinig hun woning is. Vervolgens krijgt het huis een label, lopend van A (zeer zuinig) tot G (onzuinig).

Weinig labels

Sinds de invoering van het energielabel zijn echter pas 85 duizend koophuizen gelabeled. Minister Donner wil daar verandering in brengen. Idee is om vóór 2013 een systeem in te voeren dat huizen die niet zijn gelabeled, de facto onverkoopbaar maakt. .

Donner wil huizen zonder energielabel niet laten opnemen in het Kadaster, waardoor het eigendom niet overgaat.

Recht eigendom

De Vereniging Eigenhuis (VEH) en makelaarsclub NVM vinden de plannen van Donner onaccaptabel, zo meldt Het Financieele Dagblad maandag 27 september.

"Bij huizen met een slecht label zien mensen zelf wel dat het huis niet energiezuinig is", stelt de woordvoerder van de VEH.

De twee lobbyclubs vermoeden dat het plan om huizen 'onverkoopbaar' te maken in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens, omdat het recht op eigendom in het geding zou zijn.

De woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken weerspreekt dit, aldus het FD.

donderdag 23 december 2010

Verlenging regeling dubbele lasten

23 december 2010 - Bron: belastingplan prinsjesdag2010Verhuizing kan ertoe leiden dat tijdelijk sprake kan zijn van dubbele hypotheeklasten. Dit kan zijn wanneer – na verhuizing naar de nieuwe woning – de oude woning nog te koop staat of als men nog in de oude woning woont, terwijl de nieuwe woning in aanbouw is of om andere reden nog niet is betrokken. In die situaties heeft men een periode recht op aftrek van de hypotheekrente van beide woningen. Deze periode wordt tijdelijk verlengd van 2 naar 3 jaar. De regeling is bedoeld voor mensen die sinds 2008 of 2009 te maken hebben met dubbele hypotheeklasten. Na 2012 wordt de maximale termijn weer 2 jaar.

Voorbeeld:

U hebt in 2008 een nieuw huis gekocht, maar uw oude woning staat nog steeds te koop. Op basis van de oude regels zou het recht op dubbele hypotheekaftrek eind 2010 aflopen. Met deze wijziging heeft u ook in 2011 recht op dubbele aftrek. Voor mensen die sinds 2009 te maken hebben met dubbele hypotheeklasten omdat ze het oude huis niet kunnen verkopen, loopt het recht op dubbele renteaftrek door tot eind 2012.

Gemiddelde koopsom woningen omhoog, CBS prijsindex omlaag

22 december 2010 - Bron: Woningmarktcijfers.nl


De gemiddelde koopsom die kopers in de eerste 11 maanden van 2010 in Nederland voor een bestaande koopwoning hebben betaald bedraagt € 240.100. In vergelijking met de eerste 11 maanden van 2009 is dit een stijging van 0,9%, ten opzichte van het gehele jaar 2009 bedraagt de stijging 0,8%.

Deze stijging staat in schril contrast met de PBK index van het Kadaster en het CBS, die over dezelfde periode een daling van 2% laat zien. Dit verschil is verklaarbaar door de toename van transacties van de duurdere halfvrijstaande en vrijstaande woningen. De PBK index corrigeert deze verschillen, daarnaast wordt de index gecorrigeerd voor prijsveranderingen die alleen het gevolg zijn van kwaliteitsverschillen van de verkochte woningen op basis van de WOZ waarde.

In onderstaande grafieken van Woningmarktcijfers.nl zijn deze verschillen goed te zien. De PBK index is gestart in 2005 op 100. Tot en met 2008 volgt de index de absolute koopsom behoorlijk. In 2009 zien we de absolute koopsom verder dalen dan de index, om vervolgens in 2010 een geringe stijging te vertonen. De vergelijking op maandbasis laat duidelijk de dempende werking van de index zien. Het feit dat de absolute koopsom in de laatste 8 maanden telkens boven het niveau van dezelfde maand in 2009 lag, zien we in de index niet terug. De index vertoonde alleen in de maanden januari, februari, april en juli 2010 een stijging. Omdat de persberichten van het CBS en het Kadaster steevast starten met een vergelijking ten opzichte van dezelfde maand van het voorgaande jaar, opent de kop van vrijwel elk bericht dit jaar terecht met een “prijsdaling”. De verdere inhoud van de berichten laat echter een meer genuanceerde ontwikkeling zien.

vrijdag 3 december 2010

’Voor de gouden tip loofde ik een etentje in een sterrenrestaurant uit’

1 december 2010 - Bron: F. van Dijck

Je huis verkopen zonder makelaar maar met behulp van internet en social media. ?
Noesjka Klene deed het, Melchior Hovestadt is er druk mee bezig.

‘Ik word regelmatig gebeld door makelaars die mijn huis in hun bestand willen opnemen. Als een van hun argumenten noemen ze dan dat mijn woning op zo’n bord in hun etalage komt te hangen. Welke jongere gaat nog voor zo’n raam staan?!’
Deze ouderwetse kijk van makelaars op de huizenmarkt was voor Melchior Hovestadt een van de redenen om te besluiten de verkoop van zijn huis zelf te regelen. ‘Ik kan zelf praten en foto’s maken, en aandacht zoeken. Bovendien ben ik op de hoogte van alle online opties.

Hovestadt bouwde een eigen website voor zijn te koop staande Utrechtse woning. Vol goede, sprekende foto’s en omgevingsinformatie. ‘Een groot verschil met de wat onpersoonlijke makelaarssites’, vindt de verkoper zelf. ‘Ik stuurde de link rond per mail in mijn netwerk, zette het op Hyves, Linked-In en Twitter. En voor de gouden tip loofde ik een etentje in een sterrenrestaurant uit. Om het te buzzen.’

Noesjka Klene verkocht drie maanden geleden haar woning zonder makelaar. ‘Een traditionele makelaar leek ons te duur, we dachten dat we het zelf wel konden.
Online komen echter steeds meer platforms waar kopers en verkopers van huizen elkaar kunnen vinden zonder tussenkomst van een makelaar. Zo heeft LinkedIn de groep huislink, waar particulieren hun huis in de etalage kunnen zetten. Op Twitter is er Huizentweets waar je je onder aandacht kunt brengen bij huiszoekende ‘tweeps’ in je omgeving.


Maar goed, dat was het deel van het onder de aandacht brengen van de woning. Wat als een koper gevonden is? Lijkt dat deel van de verkoop van een huis ingewikkeld, in de praktijk valt dat volgens Hovestadt en Klene enorm mee. De vraagprijs voor zijn appartement baseerde Hovestadt op eigen onderzoek. ‘In mijn appartementencomplex staan meerdere woningen te koop. Ik keek naar die vraagprijzen, het kadaster en de WOZ-waarde. Ik had laatst een makelaar over de vloer en zijn prijsadvies zat maar 500 euro naast de mijne. Die had ik dus goed ingeschat.’


De periode van onderhandelingen vond Klene wel lastig. ‘Het is moeilijk dat niet vanuit gevoel te doen. Je kunt ook iemand in je omgeving vragen de onderhandelingen te doen.’ Wat betreft het koopcontract zijn er verschillende standaardcontracten die je kunt aanpassen. Enige kennis van zaken is wel essentieel, adviseert Klene: ‘Neem de moeite je in te lezen in alle contracten, documenten en voorwaarden. Op de website van de Vereniging Eigen Huis vonden we veel nuttige informatie, vooral als je lid bent. Wij waren op een gegeven moment bijna expert. De aankoopmakelaar gaf ons een mooi compliment: voor amateur-verkopers kregen we van hem een tien.'

[Ankie Spee-Hegger, gecertificeerd makelaar-taxateur bij Huizenpartner: Ook Huizenpartner zet in op de sociale media. Met Huizenpartner krijgt iedere woning een unieke eigen domeinnaam met Uw eigen DirectRaak™ website. Vanuit deze eigen website kan de woning direct worden doorgestuurd binnen het sociale netwerk.
Bovendien kunt u met ons NVM Comfortpakket rekenen op advies van een van de makelaars. Zowel in het voortraject op het gebied van waarde indicatie kan Huizenpartner u van dienst zijn, als in het onderhandelingstraject, waarbij wij u met raad en daad kunnen bijstaan. Ook begeleiden wij u bij de opstelling van het koopcontract]  

vrijdag 12 november 2010

Vertrouwen in woningmarkt neemt toe

12 november 2010 - Bron: NOS journaal

Het vertrouwen in de woningmarkt is aan het toenemen, blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis en de TU Delft. Volgens Eigen Huis zal het aantal kooptransacties de komende tijd licht stijgen. Wel is de koper nog behoorlijk onzeker, oordeelt de vereniging.


De markt heeft een impuls gekregen door het besluit van het nieuwe kabinet om van de hypotheekrenteaftrek af te blijven. Ook het lage renteniveau en de iets dalende huizenprijzen helpen mee.

Dieptepunt
Sinds het dieptepunt in het najaar van 2008 is het consumentenvertrouwen in de woningmarkt aan het stijgen. De stijging is de laatste drie maanden het sterkst.

Voor starters geldt wel dat het steeds moeilijker zal worden om een hypotheek af te sluiten. Omdat de koopkracht in 2011 zal dalen, zullen mensen minder geld over houden voor woonlasten. Om die reden is de Nationale Hypotheek Garantie aangescherpt.

donderdag 11 november 2010

Minder snel hypotheek voor starters in 2011

11 november 2010 - Bron: NOS journaalVoor starters op de woningmarkt wordt het moeilijker om een hypotheek af te sluiten, door aanscherping van de norm voor de Nationale Hypotheek Garantie.

De norm wordt aangepast omdat in 2011 de koopkracht daalt en mensen minder geld overhouden voor woonlasten. Dit komt onder meer doordat de pensioenpremies en zorgpremies stijgen.

De gevolgen voor éénverdieners vallen volgens directeur Schiffer van de Nationale Hypotheek Garantie mee; zij kunnen ongeveer 5 procent minder lenen.
Tweeverdieners die samen zo'n 40.000 euro per jaar verdienen zijn slechter af. Zij kunnen 20 procent minder lenen voor hun hypotheek; nu is het 180.000 euro en het wordt maximaal 147.000.

Ondanks de aanscherping van de norm voor de Nationale Hypotheek Garantie, neemt het vertrouwen in de woningmarkt wel toe. De markt heeft een impuls gekregen doordat het nieuwe kabinet de hypotheekrenteaftrek ongemoeid laat.

Tijdelijke verlenging termijn vrijstelling overdrachtsbelasting

11 november 2010 - Bron: Belastingplan 2011

Voor woningen die in 2011 worden gekocht en die binnen twaalf maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Dit is een tijdelijke uitbreiding van de termijn, want in de reguliere regelgeving geldt de vrijstelling alleen als een woning twee keer wordt verkocht in een tijdsbestek van zes maanden. De verruiming vervalt per 2012.


Voorbeeld:

In juli 2011 koopt u voor € 250.000 een huis, maar uw huidige woning is nog niet verkocht. Na verloop van tijd wordt de dubbele hypotheek een te zware last. Noodgedwongen beslist u om ook het nieuwe huis in de verkoop te zetten. Die woning is voor een koper extra aantrekkelijk omdat er tot juli 2012 alleen overdrachtsbelasting verschuldigd is over de meerwaarde. Dat scheelt € 5.000.

woensdag 27 oktober 2010

Amsterdamse huizenmarkt stijgt met 7%

14 oktober 2010 - Bron: Parool.nl
De woningmarkt is het derde kwartaal weer onderuitgegaan. Het aantal verkochte woningen is gedaald en landelijk zijn de prijzen zelfs gezakt tot het niveau van 2009.

Daarmee heeft de huizenmarkt de opgaande lijn van de eerste helft van dit jaar niet doorgezet, blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft gepubliceerd. In Amsterdam daalde het aantal verkochte woningen in het derde kwartaal met zeventien procent, tot ruim zestienhonderd. Het aantal huizen dat te koop staat, steeg licht. In tegenstelling tot het landelijke beeld steeg de Amsterdamse huizenprijs wél, met zeven procent.

donderdag 14 oktober 2010

Meer hypotheekruimte voor kopers nieuwbouw

14 oktober 2010 - Bron: Financieel DagbladKopers van nieuwbouwwoningen zouden een hogere hypotheek moeten kunnen krijgen. Reden is dat een nieuwe woning energiezuiniger is en dus maandelijks lagere energielasten met zich meebrengt.

Daardoor kunnen zij een hogere hypotheek dragen dan kopers en bewoners van een gemiddelde bestaande woning. Nu krijgt iemand die een woning hypothecair financiert maximaal 4,5 maal het bruto jaarinkomen aan krediet. Dat is die norm – het toetsingskader – die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hanteert. Voor nieuwbouwwoningen zou die norm kunnen worden opgerekt tot tenminste 5,2%, aldus de bouwers. Dat scheelt de koper een financieringsruimte van al gauw 30.000 euro. Dat stelt de bouwlobby-organisatie NVB Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers in een brief aan de AFM en aan andere organisaties die zich bezighouden met financiële kredietverstrekking.

donderdag 23 september 2010

Hogere hypotheek mogelijk vanaf 1 oktober 2010

23 september 2010 - Bron: door Marga Lankreijer-Kos in de rubriek Productnieuws (Independer.nl)Per 1 oktober 2010 is het weer mogelijk om wat meer te lenen voor een hypotheek dan de laatste jaren. Voor het bepalen van de maximale hypotheekbedrag hanteren geldverstrekkers de zogenaamde toetsrente. Deze rente wordt bepaald door de Nederlandse Vereniging van Banken, en deze is per 1 oktober 2010 verlaagd verder naar 4,9%. Eerder werd de toetsrente verlaagd van 5,8% naar 5,4% (3e kwartaal 2010). De toetsrente wordt gehanteerd wanneer u kiest voor een hypotheek met een rentevaste periode korter dan 10 jaar.Hogere maximale hypotheek

Voor deze verlaging wordt uw maximale hypotheek in vergelijking met de toetsrente van het eerste halfjaar met ongeveer 4% hoger. Een voorbeeld: U heeft een bruto jaarinkomen van € 35.000,- en uw partner heeft een inkomen van € 20.000,- bruto per jaar. Dan kon u begin 2010 volgens de GHF een hypotheek afsluiten van € 254.650,-. Per oktober is uw maximale hypotheek door de renteverlaging € 265.987,-. Dat is een verschil van ruim € 11.000,- Uiteraard worden de verschillen bij hogere inkomens groter en bij lagere inkomens kleiner. Voor een exacte berekening is het verstandig om een goede hypotheekadviseur te raadplegen.
Lage vaste hypotheekrente gedurende lange periode

De toetsrente wordt alleen gebruikt bij rentevast perioden korter dan 10 jaar. Wilt u uw rente 10 jaar of langer vastzetten? Dan mag de geldverstrekker uw maximale hypotheek berekenen met de rente, die in uw offerte staat. Is deze lager, en dat is momenteel het geval, dan kunt u dus (nog) meer lenen. Met de gegevens uit het voorbeeld hierboven en een hypotheekrente van 4,2% (10 jaar vast: peildatum 9 september 2010) zou u maximaal € 288.674,- kunnen lenen. Op dit moment staan de hypotheekrentes bijzonder laag, wat ook voordeel voor u kan opleveren. Maar de renteverschillen tussen aanbieders kunnen flink oplopen en daarom is het altijd verstandig om hypotheekrentes goed te vergelijken.

woensdag 15 september 2010

Corporaties en overheid kunnen starters op woningmarkt helpen


15 september 2010 - Bron: Aedes Magazine
Woningcorporaties en de overheid kunnen starters op de woningmarkt heel goed helpen. Hoewel de budgetten voor de overheidsmogelijkheden Koopsubsidie en VROM-starterslening inmiddels op zijn, zijn corporaties en gemeenten nog wel druk in de weer met opties voor starters. Daarbij zijn er echter ook grenzen aan het budget.

Volgens Richard Luigjes, hoofd Verkoop en Communicatie van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, zorgt het succes van de regelingen ervoor dat het budget dubbel zo snel verdampt. Het gevolg is dat hierdoor uiteindelijk minder starters geholpen kunnen worden. Al met al bieden de mogelijkheden echter wel perspectieven voor starters op de woningmarkt. Corporaties kiezen het meest voor constructies als Koopgarant, Koop Goedkoop en Sociale Koop. Hoewel deze constructies allemaal anders heten, hanteren ze hetzelfde concept.

Starters kunnen hierbij huurwoningen met korting aankopen. Wanneer ze verhuizen, verkopen ze de woning terug aan de corporatie en wordt de waardestijging of -daling gedeeld. Gemeenten gebruiken vaker de starterslening, waarbij tijdelijk een extra lening wordt verstrekt om de aankoop van een woning mogelijk te maken.

woensdag 1 september 2010

Tijdelijk lager btw-tarief voor verbouwen huis

1 september 2010 - Bron: Binnenland.nieuws.nl  


Het btw-tarief voor het verbouwen of herstellen van een huis gaat tijdelijk omlaag van negentien naar zes procent. Ook blijft de grens voor een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie een jaar langer op 350 duizend euro in plaats van dat hij terug gaat naar het oude niveau van 265 duizend euro.

Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) heeft dat besloten om de woningmarkt een impuls te geven, meldt zijn ministerie. "De huizenprijzen lijken inmiddels redelijk stabiel en de verkoopcijfers stijgen voorzichtig, maar het herstel is broos", stelt De Jager.

Verder blijft het een jaar langer mogelijk om voor twee huizen in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek omdat het in veel gevallen moeilijk is het oude huis te verkopen. Deze regeling vervalt daarom pas eind 2012.

Het lagere btw-tarief gaat in op 1 oktober en duurt tot 1 juli volgend jaar. Het lagere tarief geldt alleen voor arbeidsloon. De minister heeft met Bouwend Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW afgesproken dat zij zich ervoor inzetten dat hun leden het voordeel doorberekenen aan de klant.

De plannen zouden eigenlijk pas op Prinsjesdag als onderdeel van het Belastingplan 2011 worden gepresenteerd, maar 'vanwege het belang voor de woningmarkt' worden de plannen nu al aangekondigd.

donderdag 5 augustus 2010

Markt nieuwbouwwoningen trekt aan

5 augustus 2010 - Bron: CobouwDe markt voor nieuwbouwwoningen trekt aan. Dat blijkt uit de Thermometer Koopwoningen van de NVB en het Delftse onderzoeksinstituut OTB. In het afgelopen halfjaar zijn er 82% meer afgezet dan in het eerste halfjaar van 2009. Daarmee loopt de markt nog altijd 40 tot 50% achter in vergelijking met de situatie voor de economische crisis.

Per maand werden voor de economische crisis 4.000 tot 5.000 woningen verkocht. Anderhalf jaar later waren dit per maand ruim 1.000 woningen. Vanaf de tweede helft van 2009 werd er een herstel in de markt ingezet. Het afgelopen kwartaal kwam uit op ongeveer 2.400 verkochte nieuwbouwwoningen per maand. Dat was beter dan het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens NVB-directeur Nico Rietdijk was dit een betere prestatie dan verwacht. Hij denkt dat consumenten voor nieuwbouwwoningen kiezen op basis van scherpe prijzen en een lage rente.

Gemiddeld kan de consument al gauw 25% op de maandelijkse financieringslasten besparen in de huidige markt voor nieuwbouwwoningen en hypotheken. Dat de prijzen lager liggen blijkt ook wel uit de gegevens. De prijzen liggen gemiddeld 18% lager dan eerst. Woningen die sleutelklaar zijn, worden vaak tegen dumpprijzen verkocht.

woensdag 28 juli 2010

Vroegtijdig einde startersleningen door verkeerde toewijzing

25 juli 2010 - Bron: Property.nlAMERSFOORT - Koopstarters op de woningmarkt die de hulp van een VROM Starterslening nodig hebben voor de aankoop van hun eerste eigen huis vallen nu buiten de boot omdat het geld door verkeerde toewijzing terecht is gekomen bij kopers die deze steun slechts gedeeltelijk of soms zelfs helemaal niet nodig hebben. Mede hierdoor is VROM Starterslening tot een voortijdig einde gekomen. Vereniging Eigen Huis wil een aanpassing van de berekeningsmethodiek.


De verkeerde toewijzing van de overheidssteun voor koopstarters wordt veroorzaakt door de wijze waarop aanvragen voor startersleningen worden beoordeeld. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) - de uitvoeringsinstantie voor de Starterslening - hanteerde voor de beoordeling van de aanvragen tot 1 juli van dit jaar een toetsrente van 6% voor een 15-jarige rentevaste periode, terwijl de marktrente voor dergelijke hypotheken gedaald is naar 4,6%. Huizenkopers lijken daardoor meer financiële hulp nodig te hebben dan daadwerkelijk het geval is. Het verschil leidt tot een extra hoge Starterslening waar in feite geen noodzaak voor is. Voor de aanvrager is dit een leuk extraatje. Een Starterslening, die de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij is, kan oplopen tot ruim 50.000 euro.

Vereniging Eigen Huis wil dat SVn de berekeningsmethode van de Starterslening aanpast, zodat wordt getoetst op basis van de werkelijke hypotheekrente. Zo kan het nog beschikbare budget bij de resterende 135 gemeenten met een starterslening over een veel grotere groep kopers worden verdeeld dan nu het geval is.

In 2007 bedroeg het fonds voor de VROM starterslening 40 miljoen euro. Tussen begin 2007 en eind 2009 werden 5.238 Startersleningen verstrekt, waarvoor de helft van het totale budget werd gebruikt. Vooral nadat op 29 maart van dit jaar bekend werd dat de pot van de landelijke Koopsubsidie leeg was, steeg de vraag naar startersleningen sterk. Tussen januari en mei van dit jaar werden circa 3.500 aanvragen gehonoreerd, waarmee de resterende helft van het beschikbare budget werd opgemaakt.

Vereniging Eigen Huis is van mening dat de verkeerde beoordelingsmethodiek van het Svn er aan heeft bijgedragen dat op dit moment geen rijksgeld meer beschikbaar is voor de ondersteuning van koopstarters. Nu het geld op is, zetten slechts 135 gemeenten de regeling uit eigen middelen voort.

Starters op de koopwoningenmarkt hebben het nog steeds moeilijk, maar zijn belangrijk voor de markt. Het is de enige groep die een huis kan kopen zonder belemmerd te worden door de verkoop van een oude woning. Maatregelen voor financiële ondersteuning van deze groep kopers bestaan nauwelijks nog. Het budget voor zowel de landelijke Koopsubsidie als de VROM-starterslening is nu op. Minister van Middelkoop is tot op heden niet bereid om aanvullend budget beschikbaar te stellen, ondanks de motie van de Tweede Kamer en aandringen van Vereniging Eigen Huis. Op dit moment ligt de keuze bij de afzonderlijke gemeenten om voor eigen rekening door te gaan met het aanbieden van startersleningen. Vereniging Eigen Huis doet een dringend beroep op gemeenten om startersleningen te blijven verstrekken. Het is dan wel noodzakelijk dat deze leningen terecht komen bij de starters die het echt nodig hebben.

donderdag 15 juli 2010

ING: nulgroei woningbouw 2011

13 juli 2010 - Bron: NVM iz


 

Het Economisch Bureau van de ING is somber over de woningbouw. Het in 2009 ingezette herstel van het aantal koopwoningen zet niet door.

De ING heeft haar verwachtingen voor de productie van woningen in 2011 naar beneden bijgesteld. In plaats van een eerder voorspelde lichte groei blijft het aantal woningen constant op 60.000. In 2009 bedroeg de woningproductie nog 83.000.

Volgens de ING zijn kopers onzeker geworden over het voorbestaan van de hypotheekrenteaftrek en door de onrust op de financiële markten. Het consumentenvertrouwen in mei en juni was laag.

Strenge winter

In het eerste kwartaal van 2010 halveerde het aantal gereedgekomen woningen bijna ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit komt mede door de strenge winter, waardoor op sommige bouwplaatsen twee maanden niet gewerkt kon worden. Het aantal bouwvergunningen nam met bijna 30 procent af.

Het aantal faillissementen in de bouw is gestegen tot een recordhoogte. In het eerste kwartaal van dit jaar konden 348 bouwbedrijven het hoofd niet langer boven water houden, een stijging van 50 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. 36 procent van alle woningbouwers geeft aan onvoldoende orders te hebben om hun mensen aan het werk te houden. Grotere bedrijven gingen relatief vaak failliet. Eenmanszaken die actief zijn op de renovatiemarkt deden het beter.

woensdag 7 juli 2010

Europese woningprijzen met vijf procent omlaag

30 juni 2010 - Bron: De Standaard.biz


De prijzen van huizen en appartementen daalden in ons land vorig jaar met zowat 0,3 procent, tegen gemiddeld 5 procent in heel Europa. Dat blijkt uit een Europese vergelijking van Era, het netwerk van vastgoedmakelaars.


Portugal lijkt het ergst getroffen, met een gemiddelde prijsdaling van bijna 21 procent. Maar Era is gestopt met de analyse van de Spaanse markt omdat de prijsdalingen daar zo extreem zijn dat er nog nauwelijks van een markt kan worden gesproken.

Toch, merkt Era op, is de situatie op de Europese markt nog steeds een stuk beter dan op de Amerikaanse. In de VS zijn de prijzen al met zowat een derde gedaald, tot het niveau van 2002. En de daling lijkt nog niet ten einde. Door de lagere prijzen in de buurlanden is wonen in België relatief duur aan het worden.

Maar als ook rekening wordt gehouden met de afmetingen van een modale Belgische woning, valt een prijsvergelijking met Frankrijk, Duitsland en Nederland nog duidelijk in ons voordeel uit.

donderdag 1 juli 2010

NHG mogelijk omhoog door energielabel

26 juni 2010 - Bron: Cobouw


DEN HAAG - Mogelijk zorgen energielabels straks voor een hogere Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Minister Van Middelkoop overlegt dit plan met de Stichting Waarborg Eigen Woningen (WEW).

Het idee komt van Tweede Kamerlid Brigitte Van der Burg (VVD). "Het is een andere manier om energiezuinige maatregelen en certificering in ons systeem te krijgen zonder dat het de overheid bakken met subsidie kost. Het stimuleert daarbij de bouw, het is financieel interessant voor de bewoner en het maakt de maatschappij minder afhankelijk van de grote energiebelangen." Ze hoopt op 15.000 tot 25.000 extra financieringsmogelijkheden voor energieneutrale woningen. "Daar kun je respectievelijk een gemiddeld standaard of uitgebreid maatregelenpakket voor financieren."

dinsdag 29 juni 2010

H-team herbestemming

28 juni 2010 - Bron: NVM


Donderdag 24 juni is tijdens het Nationaal Congres Leegstand en Herbestemming in Amersfoort het H-team geïnstalleerd, bestaande uit zeven prominenten uit de wereld van de herbestemming. Duco Stadig, oud-wethouder van de gemeente Amsterdam, zal het H-team voorzitten.

Leegstaande gebouwen in Nederland, het worden er steeds meer. Naast de bijna 7 miljoen vierkante meter leegstaande kantoren, komt er dagelijks wat bij: één boerderij per dag, twee kerken per week, één klooster per maand. De wenselijkheid tot herbestemmen wordt dan ook steeds groter. Immers, herbestemming biedt veel kansen voor het onderbrengen van woningen, bedrijvigheid, zorgfuncties en culturele functies. Herbestemmen zorgt voor economische impulsen en een mooi en compact Nederland. Vandaar dat ook de Rijksbouwmeester en het college van Rijksadviseurs herbestemming bepleit.

Nationaal Programma Herbestemming

De oprichting van het H-Team is een actie vanuit het Nationaal Programma Herbestemming dat door het Rijk wordt opgezet vanuit de modernisering monumentenzorg en het architectuurbeleid. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed faciliteert dit programma. De Rijksdienst ondersteunt als kenniscentrum dit programma met middelen en menskracht.

H-Team

De overige leden van het H-team zijn Jean Baptiste Benraad, Arno Boon, Helen van Duin, Wessel de Jonge, Marinke Steenhuis en Rudy Stroink. Het H-team zal de komende jaren met regelmaat van zich laten horen. Vanuit de praktijk zal men analyseren welke problemen er zijn met herbestemming en deze agenderen.

Het team heeft een vinger aan de pols van het herbestemmingsvraagstuk in Nederland en vraagt publiekelijk aandacht voor het onderwerp. Tevens zoekt het H-team aansluiting bij andere maatschappelijke thema's zoals duurzaamheid en demografische ontwikkeling zoals krimp.

Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed Wim Eggenkamp: 'Herbestemming is ook een culturele opgave, zeker waar het gebouwen en terreinen betreft die een belangrijke cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. Of gebouwen die de status van gemeentelijk of rijksmonument hebben of onderdeel zijn van een beschermd gezicht. Dat vraagt om extra maatwerk waarbij heden en verleden op een goede manier verbonden worden. Dus niet snel nieuwe functies zoeken en deze in een oud gebouw 'proppen', maar gewetensvol, met aandacht voor bestaande kwaliteiten en cultuurhistorische waarden. Dan nutten we herbestemming optimaal uit en leveren we bovendien een bijdrage aan een mooier Nederland.'

Geen verplichte asbestvrijverklaring voor huizen

23 juni 2010 - Bron: NVM


 

Demissionair VROM-minister Tineke Huizinga ontkent geruchten dat er een verplichte 'asbestvrijverklaring' komt voor te verkopen huizen. "Dat is slechts een optie die voorkwam in een rapport van de provincie Noord-Holland", aldus de bewindsvrouw.


Wel gaat het ministerie een integraal plan van aanpak van asbest maken. Ze noemt asbest een 'sluipmoordenaar'. Recent bleek uit onderzoek dat er niet 500, zoals werd aangenomen, maar jaarlijks 1400 mensen sterven aan de gevolgen van inademing van asbest. Huizinga gisteren in de Tweede Kamer: "Er zal nu ernst worden gemaakt met een pakket maatregelen waaraan diverse ministeries meewerken." Als het aan haar ligt, komt zo'n plan er dit najaar nog. "Ik wil een nieuw kabinet echter niet met een precies tijdstip opzadelen."

Het gebruik van asbest levert grote risico's voor de gezondheid op. VROM is samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor regelgeving voor asbest. Asbest, de verzamelnaam voor in de natuur voorkomende materialen, is in het verleden veel gebruikt in bijvoorbeeld woningen vanwege de goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop en bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen.

Het Rijk wil dat er beter en strenger toezicht wordt gehouden op de verwijdering van asbest, zodat er minder gevaar is voor mens en milieu. Met gemeenten heeft het Rijk eerder dit jaar al duidelijke afspraken gemaakt om het toezicht op de asbestverwijdering structureel te verbeteren. Ook moet er door gemeenten harder opgetreden worden tegen illegale asbestverwijdering. De ontwikkeling van een Asbestvolgsysteem, aanpassing van de regelgeving, stringenter toezicht op bedrijven en betere handhaving op overtredingen moeten ervoor zorgen dat de asbestregels beter worden nageleefd.

woensdag 16 juni 2010

Slaapkamer is niet alleen om in te slapen

juni 2010 - Bron: Ons Huis

De slaapkamer wordt steeds meer een volwaardige leefruimte in het huis. Althans, volgens Jessica Sterk van J&M Products. Waar de slaapkamerdeur vroeger dicht bleef en de ruimte puur bedoeld was om te slapen, daar wordt er tegenwoordig ook gewerkt, televisie gekeken en gelezen.


En dus besteedt men meer aandacht voor de aankleding ervan, ook van het bed; dat is immers het meest gezichtbepalende element van de ruimte. Hotels lopen wat dit betreft volgens Sterk voorop. Onder de merknaam Sterk levert Jessica Sterk artikelen die helpen het `hotelkamergevoel` te creëren. Sterk verkoopt geen hoeslakens of dekbedovertrekken, maar alleen de extra accessoires zoals sierkussens, bed-ends en bed-covers.

Volgens Sterk staat of valt de verkoop van accessoires met de presentatie ervan. Bedtextielaccessoires worden `erbij` verkocht. De showroom speelt dus een belangrijke rol. De accessoires zijn dan ook niet alleen geschikt voor de directe verkoop, Sterk richt zich ook op de verkoop aan partijen die showrooms hebben. Sierkussens, plaids en spreien zijn dan immers uitermate geschikt om bijvoorbeeld een beddenafdeling mee aan te kleden.

vrijdag 11 juni 2010

Zonneboilers leveren meer op

11 juni 2010 - Bron: Gawalo-VKL Journaal

Zonneboilers blijken meer op te leveren dan van tevoren werd gedacht. Het rendement is toegenomen dankzij hogere temperaturen, meer zonuren en technische ontwikkelingen. Waar volgens het Agentschap NL sinds 2001 voor fabrikanten van zonneboilers de NPR 7976-norm gold, is deze in november 2009 aangepast naar de nieuwe omstandigheden.


Volgens Ivo Blezer, adviseur Duurzame Energie bij Agentschap NL, is de aanpassing er gekomen omdat gedurende het afgelopen klimaatjaar de zon meer is gaan schijnen en het ook warmer is geweest dan tijdens het eerdere referentieklimaatjaar. Voor zonneboilers wordt uitgegaan van reeksen van vijf jaar. Hiervoor wordt gekeken naar de gemiddelde temperatuur en het aantal zonuren. Omdat de temperatuur is toegenomen, evenals het aantal zonuren, leveren zonneboilers een surplus van zo`n 10%.

Voor zowel huidige eigenaren van zonneboilers als voor nieuwe gebruikers kan dit voordelen opleveren. Het subsidiebedrag voor zonneboilers hangt immers af van de jaaropbrengst. Die jaaropbrengst wordt gemeten in Gigajoule (GJ). Voor de subsidie geldt: hoe hoger het aantal Gigajoules, hoe hoger de subsidie die de gebruikers krijgen.

donderdag 10 juni 2010

Dorp en stad gaan steeds meer op elkaar lijken

8 juni 2010 - Bron: Trouw

Het voorzieningen niveau in dorpen en steden gaat steeds meer op elkaar lijken. Ten opzichte van een eerdere meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2005 groeide het aanbod van winkels, sportscholen, banken en horecagelegenheden in landelijke gemeenten sneller dan in de grotere steden.


Stedelingen kunnen op dit moment per 100.000 inwoners gebruikmaken van gemiddeld 1.188 voorzieningen, tegenover 1.159 in plattelandsgemeenten. In 2005 ging het nog om respectievelijk 1.257 en 1.143 voorzieningen. Het CBS verstaat onder landelijk gebied gemeenten met minder dan 1.000 adressen per vierkante kilometer. De stijging van het voorzieningenniveau in de kleinere gemeenten wijst overigens niet per definitie op een toenemende populariteit van de plattelandseconomie. `In sommige landelijke gebieden is sprake van een afname van de bevolking. Daar wordt hetzelfde aantal voorzieningen nu gedeeld door een kleiner aantal mensen`, aldus een woordvoerder van het CBS.


Waar in de plattelandsgemeenten vooral het aantal aanbieders van diensten op het gebied van persoonlijke verzorging in het oog sprong, viel in de steden de afname van de horeca op. Het aantal winkels voor levensmiddelen liep zowel in de steden als in de dorpen terug.

woensdag 2 juni 2010

Hogere hypotheek voor energiezuinig huis

21 mei 2010 - Bron: Agentschap NL

Autoriteit Financiële Markten (AFM) biedt de mogelijkheid tot hogere hypotheek voor energiezuinige huizen.

AFM stelt dit in het kader van het nieuwe toetskader voor hypotheekverstrekking aan banken. Het is de bedoeling dat de nieuwe norm begin 2011 ingaat. In de tussentijd kunnen banken al aan de slag met de regeling.

Energiezuinige huizen
Goed geïsoleerde, energiezuinige huizen hebben lagere energiekosten. Daarom vindt de AFM het aanvaardbaar een hoger krediet te verstrekken aan eigenaren van woningen met minimaal energielabel A. Hiermee wordt de energetische prestatie van een huis direct gelinkt aan de woonlasten.
Meer financiering voor energiebesparing

Verder is nu een hogere hypotheek mogelijk wanneer de extra financiering wordt gebruikt voor energiebesparende maatregelen. Energiebesparing speelt zo een rol in de kredietverlening en krijgt daarmee een financiële impuls. In opdracht van Agentschap NL uitgevoerd onderzoek door NIBUD lag aan de basis van van dit voorstel van de AFM.

Dat de nieuwe regelingen meer vrijheid biedt om hogere hypotheken te verstrekken betekent niet automatisch dat banken dit ook doen.

donderdag 27 mei 2010

Huizenverkoop trekt met 10 procent aan

26 mei 2010 - Bron: amweb.nl
Het Kadaster heeft in april 11.069 verkochte woningen geregistreerd. Daarmee is het aantal geregistreerde verkopen in ons land, in vergelijking tot april 2009, gestegen met bijna 10%. Toen wisselden net iets meer dan 10.000 woningen van eigenaar. De sterkste stijging was in Drenthe (+19%), de sterkste daling in Limburg (-12%).

vrijdag 21 mei 2010

Slim ruimtegebruik maakt kleine tuinen toch genietbaar

21 mei 2010- Bron: Vrij Nederland


Huizen worden in Nederland steeds groter maar de tuinen worden juist kleiner. Via slim ruimtegebruik zijn de kleine tuinen toch genietbaar. Tuinarchtect Margreet Post adviseert om bij een kleine tuin diepte aan te brengen. Tuinmeubelen moeten groot zijn, want bij kleine meubelen valt juist op hoe klein de tuin is.

Verder moet het aantal planten worden beperkt tot drie of vier gezichtsbepalende soorten. Door verschillende bloeitijden te selecteren is de tuin het hele jaar rond fleurig. Schuttingen en iele boompjes raadt ze af. Het is beter om een flinke boom te planten. Bijvoorbeeld een bolcatalpa of bolacacia die 3,5 meter groot kunnen worden. Als de boom een smalle kruin heeft zal hij de zon niet al te hinderlijk blokkeren. Idealiter bespreken buurtbewoners hun wensen.

Marc van der Zwet, verbonden aan Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, ontwierp in Utrecht een daktuin. De bewoners van de appartementen hebben nu toegang tot beukenhagen, een grasveld, borders en zitbanken. De Fransman Patrick Blanc blinkt uit in het ontwerp van verticale tuinen. Daardoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte, bijvoorbeeld via klimop, wingerd en druiven. De Belgische gemeente Antwerpen verstrekt subsidie voor de aanleg van daktuinen.

donderdag 20 mei 2010

Prijsdaling koopwoningen zwakt verder af

20 mei 2010- Bron: CBS 

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in april gemiddeld 2,2 procent lager dan in april 2009. De prijsdaling is kleiner dan die in maart, toen koopwoningen nog 3,5 procent goedkoper waren dan een jaar eerder. Na een periode van dalingen van circa 5 procent, zijn de prijsdalingen in de afgelopen drie maanden steeds kleiner geworden. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan een jaar eerder. De prijsdaling van appartementen was met 0,6 procent het kleinst. De over het algemeen duurdere typen woningen zoals twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen, daalden met respectievelijk 4,5 en 2,9 procent het meest in prijs.

Friesland was de enige provincie waar de prijzen stegen. Koopwoningen waren daar 0,6 procent duurder dan een jaar eerder. In de overige provincies waren de prijzen lager dan in april 2009. De prijsdaling was met 4,2 procent het grootst in Zeeland.

Ten opzichte van maart 2010 stegen de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,8 procent. In Overijssel namen de prijzen met 1,4 procent het meest toe. Zeeland was de enige provincie waar de prijzen daalden. In april waren de koopwoningen daar 1,9 procent goedkoper dan een maand eerder.

Ruim 11 duizend bestaande woningen wisselden in april van eigenaar. Dat is 10 procent meer dan in april 2009. Van alle woningtypen werden meer huizen verkocht. Het aantal transacties van twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen nam het sterkst toe.

woensdag 19 mei 2010

Energielabel huis wordt verplicht


18 mei 2010- Bron: Reformatorisch dagbladSTRAATSBURG (ANP) – Afzien van een energielabel bij de aan– en verkoop van een huis mag straks niet meer. Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met een Europese wet die het afgeven van een energielabel dwingender voorschrijft.

De energielabels geven aan hoe energiezuinig het huis is. In Nederland krijgen slechts enkele honderden huizen per maand zo’n label.

„Vaak wordt een koper voor de keus gesteld: meer betalen of afzien van een energielabel", aldus Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks). „De nieuwe wetgeving verbiedt deze praktijk. Heel fijn voor de kopers en huurders die straks vooraf weten hoeveel ze kwijt zullen zijn aan energiekosten".

De nieuwe EU–regels, waarover het Europarlement al een akkoord heeft met de EU–landen, bepaalt ook dat alle nieuwe huizen en gebouwen vanaf 2020 nog amper energie mogen verbruiken. „Goed nieuws voor het klimaat. Het zal ook veel nieuwe banen opleveren", verwacht Eickhout, die tevergeefs probeerde om de regels uit te breiden naar bestaande huizen en gebouwen.

Het Europarlement heeft dinsdag tegelijk ingestemd met vernieuwde energielabels voor elektrische producten zoals koelkasten en mixers. Voor de allerzuinigste apparaten komt er een klasse A+++. Bovendien moet reclame voor deze producten bijna altijd de energieklasse weergeven.

vrijdag 14 mei 2010

Rabobank ziet voorzichtig herstel woningmarkt

12 mei 2010 - Bron: AD.nl-Economie

De ongunstige ontwikkelingen op de Nederlandse huizenmarkt lijken hun bodem te hebben bereikt. Dat stelt Rabobank, de grootste verstrekker van hypotheken van ons land, in zijn woensdag verschenen kwartaalbericht over de huizenmarkt.

woensdag 5 mei 2010

Jaap.nl volledig in handen van Telegraaf

5 mei 2010 - Bron: Jannemiek Starkenburg/emerceTelegraaf Media Nederland heeft zijn belang in Jaap.nl uitgebreid met 50 naar 100 procent. De curator, die met het aanvragen van het faillissement van DSB Beheer aan werd gesteld, heeft het belang van de bank uit Noord-Holland in Jaap.nl verkocht.DSB Beheer was deels eigenaar van het bedrijf Plazacasa. Plazacasa had 50 procent van de aandelen in Jaap.nl.Telegraaf media had al 50 procent van de aandelen van jaap.nl in bezit en heeft de resterende helft er nu bijgenomen. Hiermee heeft de organisatie huizensite Jaap.nl volledig in handen.Hans Voorn, directeur van JAAP.NL hoopt dat het medianetwerk van de nieuwe volledige eigenaar de merkbekendheid van zijn verhoogt.

woensdag 28 april 2010

Makelaars: ''Lente meest positief voor de woningmarkt''

27 april 2010 - Bron: NVM


Uit de onder NVM-makelaars gehouden enquête over de huidige woningmarktontwikkelingen blijkt de lente het meest positieve signaal voor de woningmarkt. Onrust over te nemen maatregelen op de woningmarkt is een sterk negatieve factor, aangevuld met het feit dat het potje voor de koopsubsidie inmiddels leeg is.


Makelaars verwachten meer transacties en stabiele tot beperkt dalende prijzen. Bijna de helft van het woningaanbod trekt weinig tot geen aandacht van potentiële kopers. Gemiddeld wordt 5,7% van de verkopen later weer ontbonden.

vrijdag 16 april 2010

Woningmarkt herstelt zich, weliswaar op lager nivo

8 april 2010 - Bron: NVM


In het eerste kwartaal van 2010 zijn 14,7 procent meer woningen verkocht dan in het eerste kwartaal van 2009. Het eerste kwartaal van 2009 was het dieptepunt van de huizencrisis in Nederland.

In totaal werden de eerste drie maanden 30.500 woningen verkocht door NVM- en niet NVM-makelaars. De prijs van de gemiddelde verkochte woning steeg met 0,4 procent licht tot 232.000 euro ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009.

Voor het eerst sinds de kredietcrisis is de prijs weer hoger dan een jaar geleden. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het eerste kwartaal van 2010, die vandaag is gepresenteerd.


Vlag niet uit

NVM-voorzitter Ger Hukker: "Het is niet zo dat we de vlag uithangen, maar de gegevens zijn bemoedigend. Voor de NVM is waardebehoud van de woningen en vertrouwen in de markt cruciaal. De consument durft weer te kopen en de prijzen zijn niet verder weggezakt. Dat is goed om vast te stellen. Daarbij moeten we wel aantekenen dat de vraagprijzen van het nieuwe aanbod op een lager niveau liggen dan voorheen. De doorstroming die was gestopt komt heel voorzichtig weer op gang. Maar koper en verkoper zijn onzeker en opereren in deze markt uiterst behoedzaam."

woensdag 14 april 2010

INSTRUCTIEVIDEO: Maak gratis via Floorplanner.nl uw eigen woningplattegronden

Bron: Funda

Huizenpartner adviseert voor elke woning en zéker appartementen plattegronden op te nemen. Zo krijgen geïnteresseerden optimaal inzicht in uw woning. Onderstaande video is een instructiefilm voor NVM-makelaars van de Floorplanner online software. Echter voor particulier gebruik kunt u ook gratis van deze fraaie tool voor uw woning gebruik maken op
www.floorplanner.nl.
Uiteraard kunt u ook zelf een plattegrond maken in PowerPoint wanneer u daar handiger in bent.


dinsdag 6 april 2010

Hypotheekrente vaak te hoog

6 april 2010 - Bron: ANP
AMSTERDAM - Huizenbezitters betalen vaak jarenlang onnodig te veel aan hypotheekrente. De hypotheeklasten kunnen in veel gevallen ruim 500 euro per jaar lager uitvallen. Dat blijkt uit onderzoek door de Nationale Hypotheekbond onder ruim 125.000 mensen met een hypotheek. 

De groep huizenbezitters die te veel rente betaalt, heeft een zogenaamde tophypotheek. Daarbij leent de klant meer dan de waarde van het gekochte huis. De iets hogere rente die banken de huizenbezitter daarvoor in rekening brengen is de topopslag. Maar als de waarde van het huis in de loop van de tijd uitstijgt boven het geleende bedrag, kan die topopslag meestal weer van tafel, aldus de Hypotheekbond, die hypotheken van huizenbezitters doorrekent op te hoge rentelasten.


Banken waarschuwen de consumenten daar niet automatisch voor, stelt de bond. Ze noemen deze consumenten zelfs 'snurkers', omdat ze zonder het te weten te veel rente blijven betalen. Volgens directeur Robin Booij van de Hypotheekbond betaalt deze groep huizenbezitters gedurende de looptijd van de rentevast periode ruim 340 miljoen euro te veel aan hypotheekrente.

dinsdag 9 februari 2010

Fiscus let nog strenger op overwaarde

9 februari 2010 - Bron: De Limburger
VENLO - Woningbezitters kunnen de hypotheekrente al lang niet meer onbeperkt aftrekken. Wie geld verdient op de verkoop van een woning, heeft alleen nog recht op aftrek als de Overwaarde volledig in het nieuwe huis wordt gestoken. Ook als dat huis goedkoper is. Woningbezitters kunnen de hypotheekrente al lang niet meer onbeperkt aftrekken. 

Wie geld verdient op de verkoop van een woning, heeft alleen nog recht op aftrek als de Overwaarde volledig in het nieuwe huis wordt gestoken. Ook als dat huis goedkoper is.
Overwaarde bij verkoop mag alleen worden afgetrokken als deze in het nieuwe huis wordt gestoken.

En let op: sinds 1 januari zijn de regels verder aangescherpt.Wie verhuist naar een huis in een lagere prijsklasse moet de overwaarde ook geheel in de nieuwe aankoop investeren om van volledige hypotheekrenteaftrek te blijven profiteren.

Vorig jaar konden woningbezitters nog gebruik maken van de goedkoperwonenregeling, een onderdeel van de zogenoemde bijleenregeling.
Het uitgangspunt van de bijleenregeling is dat wie winst boekt bij verkoop, dat bedrag moet investeren in de nieuwe woning. Maar wie naar een goedkopere woning verhuisde, mocht de overwaarde tot voor kort gebruiken voor andere, consumptieve doelen met volledig behoud van renteaftrek. Dat laatste kan nu niet meer.

Een rekenvoorbeeld: Martin en Saskia hebben een hypotheek van 150.000 euro. Zij verkopen hun oude huis voor 250.000 euro en betrekken een nieuw appartement van 200.000 euro. In de oude situatie konden ze de 50.000 euro die ze aan de transactie overhouden, in een splinternieuwe bolide of een maandenlange wereldreis steken en tegelijkertijd profiteren van volledige renteaftrek over de hypotheek van 150.000 euro.

Sinds 1 januari krijgen Martin en Saskia echter nog maar een hypotheekrenteaftrek over 100.000 euro, dat wil zeggen over de koopsom minus de overwaarde. Om te voorkomen dat ze renteaftrek missen, zal het koppel de overwaarde in het nieuwe appartement moeten investeren. Dat kan bijvoorbeeld door met de 50.000 euro extra af te lossen op de hypotheekschuld.

In dat geval blijft er 100.000 euro over, waarover ze de volledige aftrek krijgen. Ook kunnen ze de 50.000 euro gebruiken om een verbouwing te financieren.

Er geldt overigens een overgangsregeling. Als de nieuwe woning vóór 1 ok tober 2009 is gekocht, blijft de goedkoperwonenregeling van kracht, ook als de oude woning pas na 1 januari 2010 wordt verkocht.

Het staat woningbezitters altijd vrij zich niets aan te trekken van deze fiscale hocus pocus en van de overwaarde een luxe cruise te betalen. Maar door het wegvallen van een deel van de hypotheekrenteaftrek lopen de woonlasten wel op. "In individuele gevallen kan dat vervelend uitpakken", zegt woordvoerder Manon van Essen van Vereniging Eigen Huis.

Eigen Huis betreurt overigens dat de goedkoperwonenregeling is afgeschaft. Hierdoor worden huizenbezitters wel gestimuleerd de overwaarde in hun woning te investeren. "Op zich is dat geen slechte zaak, want daardoor hebben ze minder hoge woonlasten", erkent Van Essen. Bij een hypotheekrente van 5,5 procent bespaar je door het inbrengen van de 50.000 euro maandelijks een bedrag van 229 euro.

Volgens woordvoerder Bianca Nieuwenhuis van het ministerie van Financiën is de afschaffing een ‘onderdeel van de vereenvoudiging van de bijleenregeling’. Zo kunnen doorstromers per januari 2010 de kosten voor het aangaan van een nieuwe hypotheek met renteaftrek meefinancieren in de hypotheek. Ook geldt de zogeheten eigenwoningreserve niet langer voor vijf, maar nog slechts voor drie jaar.Wie na de verkoop van een huis niet direct een ander huis koopt, krijgt een eigenwoningreserve op zijn naam. Bij een latere aankoop moet de overwaarde alsnog geïnvesteerd worden.
Die termijn die daarvoor geldt, is dus verlaagd van vijf naar drie jaar.
Bekijk hier de verkoopresultaten van Huizenpartner.nl

vrijdag 15 januari 2010

NVM: 4,8% meer woningen verkocht in het 4de kwartaal


15 januari 2010 - Bron: PropertyNL


NIEUWEGEIN - In het vierde kwartaal 2009 zijn er ten opzichte van het derde kwartaal 2009 4,8% meer woningen verkocht. Over het gehele jaar gezien zijn er in 2009 125.000 woningen verkocht. In 2008 waren dat er nog ruim 182.000. De prijsdaling voor 2009 is uitgekomen op 2%. In het vierde kwartaal was er een lichte prijsstijging ten opzichte van het derde kwartaal van 0,4%. Sinds de financiële crisis in september 2008 zijn de huizenprijzen met 5,6% gedaald.

Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het vierde kwartaal van 2009.


De stijging van het aantal verkopen in het vierde kwartaal met 4,8% is vooral toe te schrijven aan de sterk toegenomen verkoop van appartementen. Ook zijn er wat meer grotere, dure woningen verkocht.

Voor 2010 rekent de NVM op een verdere stabilisering van de markt. Er staan op dit moment totaal bijna 175.000 koopwoningen te koop. Daarvan staat bijna 30% langer dan 1 jaar te koop. De looptijd van het aanbod is in het vierde kwartaal van 2009 verder gestegen tot gemiddeld 213 dagen.

De makelaardij heeft het afgelopen jaar zware klappen te verwerken gehad. In totaal hebben sinds de crisis 139 NVM-kantoren hun deuren moeten sluiten als gevolg van de crisis. Uit een recent werkgelegenheidsonderzoek van de NVM blijkt dat circa 2350 medewerkers hun baan hebben verloren. Dat komt neer op ruim 18% van het personeelsbestand in de makelaardij. De zwaarst getroffen regio is Brabant, in Apeldoorn-Epe en Rotterdam vielen relatief de minste ontslagen.
 
Bekijk hier de verkoopresultaten van Huizenpartner.nl