woensdag 28 juli 2010

Vroegtijdig einde startersleningen door verkeerde toewijzing

25 juli 2010 - Bron: Property.nlAMERSFOORT - Koopstarters op de woningmarkt die de hulp van een VROM Starterslening nodig hebben voor de aankoop van hun eerste eigen huis vallen nu buiten de boot omdat het geld door verkeerde toewijzing terecht is gekomen bij kopers die deze steun slechts gedeeltelijk of soms zelfs helemaal niet nodig hebben. Mede hierdoor is VROM Starterslening tot een voortijdig einde gekomen. Vereniging Eigen Huis wil een aanpassing van de berekeningsmethodiek.


De verkeerde toewijzing van de overheidssteun voor koopstarters wordt veroorzaakt door de wijze waarop aanvragen voor startersleningen worden beoordeeld. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) - de uitvoeringsinstantie voor de Starterslening - hanteerde voor de beoordeling van de aanvragen tot 1 juli van dit jaar een toetsrente van 6% voor een 15-jarige rentevaste periode, terwijl de marktrente voor dergelijke hypotheken gedaald is naar 4,6%. Huizenkopers lijken daardoor meer financiële hulp nodig te hebben dan daadwerkelijk het geval is. Het verschil leidt tot een extra hoge Starterslening waar in feite geen noodzaak voor is. Voor de aanvrager is dit een leuk extraatje. Een Starterslening, die de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij is, kan oplopen tot ruim 50.000 euro.

Vereniging Eigen Huis wil dat SVn de berekeningsmethode van de Starterslening aanpast, zodat wordt getoetst op basis van de werkelijke hypotheekrente. Zo kan het nog beschikbare budget bij de resterende 135 gemeenten met een starterslening over een veel grotere groep kopers worden verdeeld dan nu het geval is.

In 2007 bedroeg het fonds voor de VROM starterslening 40 miljoen euro. Tussen begin 2007 en eind 2009 werden 5.238 Startersleningen verstrekt, waarvoor de helft van het totale budget werd gebruikt. Vooral nadat op 29 maart van dit jaar bekend werd dat de pot van de landelijke Koopsubsidie leeg was, steeg de vraag naar startersleningen sterk. Tussen januari en mei van dit jaar werden circa 3.500 aanvragen gehonoreerd, waarmee de resterende helft van het beschikbare budget werd opgemaakt.

Vereniging Eigen Huis is van mening dat de verkeerde beoordelingsmethodiek van het Svn er aan heeft bijgedragen dat op dit moment geen rijksgeld meer beschikbaar is voor de ondersteuning van koopstarters. Nu het geld op is, zetten slechts 135 gemeenten de regeling uit eigen middelen voort.

Starters op de koopwoningenmarkt hebben het nog steeds moeilijk, maar zijn belangrijk voor de markt. Het is de enige groep die een huis kan kopen zonder belemmerd te worden door de verkoop van een oude woning. Maatregelen voor financiële ondersteuning van deze groep kopers bestaan nauwelijks nog. Het budget voor zowel de landelijke Koopsubsidie als de VROM-starterslening is nu op. Minister van Middelkoop is tot op heden niet bereid om aanvullend budget beschikbaar te stellen, ondanks de motie van de Tweede Kamer en aandringen van Vereniging Eigen Huis. Op dit moment ligt de keuze bij de afzonderlijke gemeenten om voor eigen rekening door te gaan met het aanbieden van startersleningen. Vereniging Eigen Huis doet een dringend beroep op gemeenten om startersleningen te blijven verstrekken. Het is dan wel noodzakelijk dat deze leningen terecht komen bij de starters die het echt nodig hebben.

donderdag 15 juli 2010

ING: nulgroei woningbouw 2011

13 juli 2010 - Bron: NVM iz


 

Het Economisch Bureau van de ING is somber over de woningbouw. Het in 2009 ingezette herstel van het aantal koopwoningen zet niet door.

De ING heeft haar verwachtingen voor de productie van woningen in 2011 naar beneden bijgesteld. In plaats van een eerder voorspelde lichte groei blijft het aantal woningen constant op 60.000. In 2009 bedroeg de woningproductie nog 83.000.

Volgens de ING zijn kopers onzeker geworden over het voorbestaan van de hypotheekrenteaftrek en door de onrust op de financiële markten. Het consumentenvertrouwen in mei en juni was laag.

Strenge winter

In het eerste kwartaal van 2010 halveerde het aantal gereedgekomen woningen bijna ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit komt mede door de strenge winter, waardoor op sommige bouwplaatsen twee maanden niet gewerkt kon worden. Het aantal bouwvergunningen nam met bijna 30 procent af.

Het aantal faillissementen in de bouw is gestegen tot een recordhoogte. In het eerste kwartaal van dit jaar konden 348 bouwbedrijven het hoofd niet langer boven water houden, een stijging van 50 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. 36 procent van alle woningbouwers geeft aan onvoldoende orders te hebben om hun mensen aan het werk te houden. Grotere bedrijven gingen relatief vaak failliet. Eenmanszaken die actief zijn op de renovatiemarkt deden het beter.

woensdag 7 juli 2010

Europese woningprijzen met vijf procent omlaag

30 juni 2010 - Bron: De Standaard.biz


De prijzen van huizen en appartementen daalden in ons land vorig jaar met zowat 0,3 procent, tegen gemiddeld 5 procent in heel Europa. Dat blijkt uit een Europese vergelijking van Era, het netwerk van vastgoedmakelaars.


Portugal lijkt het ergst getroffen, met een gemiddelde prijsdaling van bijna 21 procent. Maar Era is gestopt met de analyse van de Spaanse markt omdat de prijsdalingen daar zo extreem zijn dat er nog nauwelijks van een markt kan worden gesproken.

Toch, merkt Era op, is de situatie op de Europese markt nog steeds een stuk beter dan op de Amerikaanse. In de VS zijn de prijzen al met zowat een derde gedaald, tot het niveau van 2002. En de daling lijkt nog niet ten einde. Door de lagere prijzen in de buurlanden is wonen in België relatief duur aan het worden.

Maar als ook rekening wordt gehouden met de afmetingen van een modale Belgische woning, valt een prijsvergelijking met Frankrijk, Duitsland en Nederland nog duidelijk in ons voordeel uit.

donderdag 1 juli 2010

NHG mogelijk omhoog door energielabel

26 juni 2010 - Bron: Cobouw


DEN HAAG - Mogelijk zorgen energielabels straks voor een hogere Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Minister Van Middelkoop overlegt dit plan met de Stichting Waarborg Eigen Woningen (WEW).

Het idee komt van Tweede Kamerlid Brigitte Van der Burg (VVD). "Het is een andere manier om energiezuinige maatregelen en certificering in ons systeem te krijgen zonder dat het de overheid bakken met subsidie kost. Het stimuleert daarbij de bouw, het is financieel interessant voor de bewoner en het maakt de maatschappij minder afhankelijk van de grote energiebelangen." Ze hoopt op 15.000 tot 25.000 extra financieringsmogelijkheden voor energieneutrale woningen. "Daar kun je respectievelijk een gemiddeld standaard of uitgebreid maatregelenpakket voor financieren."