vrijdag 12 november 2010

Vertrouwen in woningmarkt neemt toe

12 november 2010 - Bron: NOS journaal

Het vertrouwen in de woningmarkt is aan het toenemen, blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis en de TU Delft. Volgens Eigen Huis zal het aantal kooptransacties de komende tijd licht stijgen. Wel is de koper nog behoorlijk onzeker, oordeelt de vereniging.


De markt heeft een impuls gekregen door het besluit van het nieuwe kabinet om van de hypotheekrenteaftrek af te blijven. Ook het lage renteniveau en de iets dalende huizenprijzen helpen mee.

Dieptepunt
Sinds het dieptepunt in het najaar van 2008 is het consumentenvertrouwen in de woningmarkt aan het stijgen. De stijging is de laatste drie maanden het sterkst.

Voor starters geldt wel dat het steeds moeilijker zal worden om een hypotheek af te sluiten. Omdat de koopkracht in 2011 zal dalen, zullen mensen minder geld over houden voor woonlasten. Om die reden is de Nationale Hypotheek Garantie aangescherpt.

donderdag 11 november 2010

Minder snel hypotheek voor starters in 2011

11 november 2010 - Bron: NOS journaalVoor starters op de woningmarkt wordt het moeilijker om een hypotheek af te sluiten, door aanscherping van de norm voor de Nationale Hypotheek Garantie.

De norm wordt aangepast omdat in 2011 de koopkracht daalt en mensen minder geld overhouden voor woonlasten. Dit komt onder meer doordat de pensioenpremies en zorgpremies stijgen.

De gevolgen voor éénverdieners vallen volgens directeur Schiffer van de Nationale Hypotheek Garantie mee; zij kunnen ongeveer 5 procent minder lenen.
Tweeverdieners die samen zo'n 40.000 euro per jaar verdienen zijn slechter af. Zij kunnen 20 procent minder lenen voor hun hypotheek; nu is het 180.000 euro en het wordt maximaal 147.000.

Ondanks de aanscherping van de norm voor de Nationale Hypotheek Garantie, neemt het vertrouwen in de woningmarkt wel toe. De markt heeft een impuls gekregen doordat het nieuwe kabinet de hypotheekrenteaftrek ongemoeid laat.

Tijdelijke verlenging termijn vrijstelling overdrachtsbelasting

11 november 2010 - Bron: Belastingplan 2011

Voor woningen die in 2011 worden gekocht en die binnen twaalf maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Dit is een tijdelijke uitbreiding van de termijn, want in de reguliere regelgeving geldt de vrijstelling alleen als een woning twee keer wordt verkocht in een tijdsbestek van zes maanden. De verruiming vervalt per 2012.


Voorbeeld:

In juli 2011 koopt u voor € 250.000 een huis, maar uw huidige woning is nog niet verkocht. Na verloop van tijd wordt de dubbele hypotheek een te zware last. Noodgedwongen beslist u om ook het nieuwe huis in de verkoop te zetten. Die woning is voor een koper extra aantrekkelijk omdat er tot juli 2012 alleen overdrachtsbelasting verschuldigd is over de meerwaarde. Dat scheelt € 5.000.