dinsdag 3 november 2009

IMF: geen zeepbel op Nederlandse woningmarkt

3 november 2009 - Bron: http://www.vastgoedmarkt.nl/


Hoewel de Nederlandse woningmarkt tekenen van overspanning vertoont, is een ineenstorting niet te verwachten. Dat schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een voorlopige versie van het landenrapport over Nederland.


Ook is geen sprake van een echte zeepbel op de Nederlandse woningmarkt. Het IMF noemt de hypotheekschuld per huishouden in Nederland hoog, net als de hypotheeksom ten opzichte van het onderpand. Maar door de hypotheekrenteaftrek en andere fiscale maatregelen is niet te verwachten dat veel huiseigenaren hun hypotheek niet meer zouden kunnen betalen. Ook wijst het IMF op het beperkte aanbod van woningen, waardoor al te grote prijsdalingen niet zijn te verwachten.

Over de Nederlandse economie is het IMF optimistischer dan het Centraal Planbureau (CPB). Het IMF verwacht volgend jaar een groei van 0,75 procent, het CPB gaat uit van een nulgroei.