dinsdag 9 februari 2010

Fiscus let nog strenger op overwaarde

9 februari 2010 - Bron: De Limburger
VENLO - Woningbezitters kunnen de hypotheekrente al lang niet meer onbeperkt aftrekken. Wie geld verdient op de verkoop van een woning, heeft alleen nog recht op aftrek als de Overwaarde volledig in het nieuwe huis wordt gestoken. Ook als dat huis goedkoper is. Woningbezitters kunnen de hypotheekrente al lang niet meer onbeperkt aftrekken. 

Wie geld verdient op de verkoop van een woning, heeft alleen nog recht op aftrek als de Overwaarde volledig in het nieuwe huis wordt gestoken. Ook als dat huis goedkoper is.
Overwaarde bij verkoop mag alleen worden afgetrokken als deze in het nieuwe huis wordt gestoken.

En let op: sinds 1 januari zijn de regels verder aangescherpt.Wie verhuist naar een huis in een lagere prijsklasse moet de overwaarde ook geheel in de nieuwe aankoop investeren om van volledige hypotheekrenteaftrek te blijven profiteren.

Vorig jaar konden woningbezitters nog gebruik maken van de goedkoperwonenregeling, een onderdeel van de zogenoemde bijleenregeling.
Het uitgangspunt van de bijleenregeling is dat wie winst boekt bij verkoop, dat bedrag moet investeren in de nieuwe woning. Maar wie naar een goedkopere woning verhuisde, mocht de overwaarde tot voor kort gebruiken voor andere, consumptieve doelen met volledig behoud van renteaftrek. Dat laatste kan nu niet meer.

Een rekenvoorbeeld: Martin en Saskia hebben een hypotheek van 150.000 euro. Zij verkopen hun oude huis voor 250.000 euro en betrekken een nieuw appartement van 200.000 euro. In de oude situatie konden ze de 50.000 euro die ze aan de transactie overhouden, in een splinternieuwe bolide of een maandenlange wereldreis steken en tegelijkertijd profiteren van volledige renteaftrek over de hypotheek van 150.000 euro.

Sinds 1 januari krijgen Martin en Saskia echter nog maar een hypotheekrenteaftrek over 100.000 euro, dat wil zeggen over de koopsom minus de overwaarde. Om te voorkomen dat ze renteaftrek missen, zal het koppel de overwaarde in het nieuwe appartement moeten investeren. Dat kan bijvoorbeeld door met de 50.000 euro extra af te lossen op de hypotheekschuld.

In dat geval blijft er 100.000 euro over, waarover ze de volledige aftrek krijgen. Ook kunnen ze de 50.000 euro gebruiken om een verbouwing te financieren.

Er geldt overigens een overgangsregeling. Als de nieuwe woning vóór 1 ok tober 2009 is gekocht, blijft de goedkoperwonenregeling van kracht, ook als de oude woning pas na 1 januari 2010 wordt verkocht.

Het staat woningbezitters altijd vrij zich niets aan te trekken van deze fiscale hocus pocus en van de overwaarde een luxe cruise te betalen. Maar door het wegvallen van een deel van de hypotheekrenteaftrek lopen de woonlasten wel op. "In individuele gevallen kan dat vervelend uitpakken", zegt woordvoerder Manon van Essen van Vereniging Eigen Huis.

Eigen Huis betreurt overigens dat de goedkoperwonenregeling is afgeschaft. Hierdoor worden huizenbezitters wel gestimuleerd de overwaarde in hun woning te investeren. "Op zich is dat geen slechte zaak, want daardoor hebben ze minder hoge woonlasten", erkent Van Essen. Bij een hypotheekrente van 5,5 procent bespaar je door het inbrengen van de 50.000 euro maandelijks een bedrag van 229 euro.

Volgens woordvoerder Bianca Nieuwenhuis van het ministerie van Financiën is de afschaffing een ‘onderdeel van de vereenvoudiging van de bijleenregeling’. Zo kunnen doorstromers per januari 2010 de kosten voor het aangaan van een nieuwe hypotheek met renteaftrek meefinancieren in de hypotheek. Ook geldt de zogeheten eigenwoningreserve niet langer voor vijf, maar nog slechts voor drie jaar.Wie na de verkoop van een huis niet direct een ander huis koopt, krijgt een eigenwoningreserve op zijn naam. Bij een latere aankoop moet de overwaarde alsnog geïnvesteerd worden.
Die termijn die daarvoor geldt, is dus verlaagd van vijf naar drie jaar.
Bekijk hier de verkoopresultaten van Huizenpartner.nl