donderdag 22 maart 2012

ING: starter durft niet te bieden

22 Maart 2012 Bron: NVM

 


Potentiële starters blijven zoeken naar een huis. Ruim tweederde van de starters heeft zich het afgelopen jaar georiënteerd op de woningmarkt. Zij zetten echter niet door, slechts een kwart komt na de huizenzoektocht ook tot een bod. Daarmee heeft in totaliteit slechts één op de vijf starters het afgelopen jaar een bod uitgebracht.

Dat blijkt uit het ING Woonbericht, een terugkerend onderzoek onder starters en koopwoningbezitters naar het vertrouwen in de woningmarkt. Drie op de tien ondervraagden verwacht dat de overdrachtsbelasting per 1 juli 2012 op 2 procent gehandhaafd blijft.

Elk kwartaal meet de ING het vertrouwen in de woningmarkt onder potentiële starters en koopwoningbezitters. De weergave van dit vertrouwen – de Woonindex – staat onveranderd op 89 punten. Een stand onder de 100 betekent dat nog altijd meer mensen negatief dan positief denken over de woningmarkt. Ten aanzien van de hypotheekrente, het aantal huizen dat verkocht zal worden en de eigen financiële situatie is de houding van de consumenten onveranderd. Intussen blijven consumenten vermogen opbouwen. Het aantal koopwoningbezitters dat vermogen opbouwt om de hypotheek na dertig jaar af te lossen, is nagenoeg gelijk aan het vierde kwartaal van 2011 (59%).
Dennis Noordervliet, directeur marketing hypotheken ING: “Er zijn de laatste tijd veel plannen gepresenteerd over de woningmarkt, maar consumenten wachten af wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat verklaart het ongewijzigde sentiment. Vier op de vijf starters verwacht een verdere daling van de huizenprijzen. De gedaalde huizenprijzen zorgen ervoor dat het voor starters nu een gunstige periode is om een huis te kopen.”
Het aantal starters dat zich zorgen maakt over het kunnen kopen van een woning is afgenomen naar 38% (was in het derde kwartaal nog 47%). Bijna 90% van de starters denkt dat er nu meer ruimte is om te onderhandelen over de prijs van een huis dan een jaar geleden. Daarnaast denken met name starters (66%) dat ze nu meer ‘huis’ voor hun geld kunnen krijgen. De belangrijkste reden voor starters om geen bod uit te brengen op een huis dat ze op het oog hebben is de onzekere economie (35%) en de onduidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek (22%).
Noordervliet: “Wij zien dat starters zich in grote aantallen oriënteren maar dat het nog beperkt tot aankopen leidt. Opvallend hierbij is dat 29% van de starters aangeeft dat de huizen niet voldoen aan de wensen. Zonder starters blijft herstel van de woningmarkt uit. Starters zetten niet echt door omdat ze onvoldoende weten waar ze aan toe zijn. Aan die onzekerheid moet zo snel mogelijk een einde komen. De woningmarkt is gebaat bij een integrale aanpak waarbij naar alle facetten van huren en kopen wordt gekeken. Belangrijk hierbij is dat maatregelen geleidelijk worden ingevoerd met compensatie voor die consumenten die financieel geraakt worden.”

woensdag 14 maart 2012

AFM: voldoende ruimte voor hypotheek flexwerker

13 Maart 2012 Bron: NVM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet voldoende ruimte in de gedragscode hypothecaire financieringen om ook mensen zonder vast arbeidscontract een verantwoorde hypotheek te verlenen. Zij is graag bereid het gesprek aan te gaan over eventuele knelpunten. Dit heeft de toezichthouder laten weten naar aanleiding van recente berichtgeving over hypotheekverstrekking aan mensen zonder vast arbeidscontract.


Vereniging Eigen Huis (VEH) pleitte onlangs voor een hypotheek voor zogenaamde flexwerkers. Bij 'goede kansen op de arbeidsmarkt' zouden banken moeten kijken naar werkzekerheid in plaats van baanzekerheid, zo stelt VEH. Ook de NVM is een voorstander van het ruimhartig verstrekken van hypotheken aan flexwerkers.
Volgens de AFM biedt de huidige gedragscode voor hypotheken voldoende ruimte voor het verstrekken van hypotheken aan mensen zonder vast arbeidscontract.
Banken moeten daarbij de afweging maken of iemand op de lange termijn zijn hypotheeklasten kan blijven betalen. Om die inschatting te maken, moeten banken iedere situatie zorgvuldig bekijken en op zijn merites beoordelen. Bij het maken van die afweging kan het inkomen uit het verleden een rol spelen, zoals dat nu ook bij ondernemers nu vaak het geval is.

De AFM heeft al eerder laten weten graag het gesprek aan te gaan over knelpunten op de woningmarkt en de verantwoorde hypotheekverstrekking. "Wij zien dat er problemen zijn op de woningmarkt en dragen graag bij aan een gesprek over verbeteringen", aldus AFM-voorzitter Ronald Gerritse. "Wij letten in het bijzonder op de positie van mensen die een huis kopen".

Eerder sprak de AFM op verzoek van de Tweede Kamer met vertegenwoordigers van banken over onduidelijkheden bij het verantwoord verstrekken van hypotheken. Als er sprake is van knelpunten in de toepassing van de gedragscode, dan is de AFM altijd bereid daarover met de banken en anderen in gesprek te gaan.

woensdag 7 maart 2012

Italië vindt miljoen onbekende huizen

7 Maart 2012 Bron:NVM

In Italië staan ruim een miljoen gebouwen meer dan gedacht. De huizen en bedrijven waren gebouwd, maar nooit doorgegeven aan het kadaster. Daardoor loopt de staat per jaar ongeveer een half miljard euro aan belastingen mis.


Dat heeft het ministerie van Financiën en Economische Zaken in Rome dinsdag gezegd tegen Italiaanse media.
Italië gaat gebukt onder een schuldenlast. Premier Mario Monti wil die terugbrengen door minder geld uit te geven en meer belasting te innen. Belastingontduiking is een groot probleem in het land.
De actie om alle huizen in het land in kaart te brengen, is al enkele jaren geleden gestart. Vorig jaar werd bekend dat er 2,5 miljoen nader te definiëren panden waren ontdekt. Ambtenaren hebben sindsdien de foto's naast de kaarten van het kadaster gelegd en met de pen aangegeven wat illegaal is gebouwd.
Tot nu toe zijn een miljoen illegale panden ontdekt. De grootste overtredingen vinden plaats in Zuid-Italië. Het gaat daar vooral om illegaal gebouwde huizen. In Noord-Italië gaat het vaker om fabrieksloodsen.
Nergens in Europa hebben burgers de afgelopen decennia op zo'n grote schaal illegaal gebouwd.
De overheid organiseerde de afgelopen twintig jaar een aantal keer een generaal pardon. Italianen konden hun illegaal gebouwde panden tegen een goedkoop tarief legaliseren. Deze vergevingsgezinde opstelling van de overheid werkte nieuw illegaal bouwen in de hand, in afwachting van de volgende inkeerregeling.
Als het aan premier Monti ligt, komt die er niet meer, en zullen de overtreders nu fors moeten betalen.

vrijdag 2 maart 2012

Hukker: focus kabinet op lange termijn

2 Maart 2012 Bron:NVM

NVM-voorzitter Ger Hukker vindt dat het kabinet geen 'platte bezuinigingen' moet doorvoeren, maar de lange termijn in de gaten moet houden. Hij zei dit in reactie op de vanmorgen gepresenteerde prognoses van het Centraal Planbureau, dat het begrotingstekort volgend jaar flink gaat oplopen. Hierdoor zijn extra bezuinigingen noodzakelijk.

Hukker: "Maak van de nood een deugd. Het is niet te hopen dat de insteek nu platte bezuinigingen wordt, maar dat de focus komt te liggen op de lange termijn. Met een duurzame hervorming van de woningmarkt en de arbeidsmarkt bied je een toekomstperspectief."
Maatregelen zoals het snel afschaffen van de hypotheekrenteaftrek zouden volgens Hukker onverantwoord zijn.