dinsdag 16 april 2013

Concurrentiepositie koopwoning verbetert sterk

Bron: NVM 15 april 2013


De woonlasten in de koopsector komen steeds dichter bij de woonlasten in de huursector. In een aantal provincies is het nu al goedkoper om te kopen dan om te huren. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek “Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt?”, uitgevoerd door de ASRE in opdracht van de NVM. 
Onderzocht werd of en wanneer er een omslagpunt in de markt ontstaat voor starters die twijfelen tussen huren en kopen. Nu de prijzen in de koopsector hard dalen en de huren juist steeds verder stijgen wordt het voor steeds meer starters aantrekkelijker om te kiezen voor een koopwoning. De ASRE heeft de woonlasten voor kopen en huren met elkaar vergeleken en daarbij een doorrekening gemaakt tot 2015.

Daaruit volgt dat de maandlasten van een koopwoning voor de gemiddelde starter meer dan 20% lager liggen dan in 2009, ondanks de aflossingverplichting op nieuwe hypotheken. De verwachting is dan ook dat steeds meer starters in de nabije toekomst voor de kopsector zullen kiezen. 
Wilt u weten hoe de verhouding in maandlasten tussen kopen en huren in uw provincie liggen, lees dan het volledige rapport.

Geen opmerkingen: