vrijdag 11 juni 2010

Zonneboilers leveren meer op

11 juni 2010 - Bron: Gawalo-VKL Journaal

Zonneboilers blijken meer op te leveren dan van tevoren werd gedacht. Het rendement is toegenomen dankzij hogere temperaturen, meer zonuren en technische ontwikkelingen. Waar volgens het Agentschap NL sinds 2001 voor fabrikanten van zonneboilers de NPR 7976-norm gold, is deze in november 2009 aangepast naar de nieuwe omstandigheden.


Volgens Ivo Blezer, adviseur Duurzame Energie bij Agentschap NL, is de aanpassing er gekomen omdat gedurende het afgelopen klimaatjaar de zon meer is gaan schijnen en het ook warmer is geweest dan tijdens het eerdere referentieklimaatjaar. Voor zonneboilers wordt uitgegaan van reeksen van vijf jaar. Hiervoor wordt gekeken naar de gemiddelde temperatuur en het aantal zonuren. Omdat de temperatuur is toegenomen, evenals het aantal zonuren, leveren zonneboilers een surplus van zo`n 10%.

Voor zowel huidige eigenaren van zonneboilers als voor nieuwe gebruikers kan dit voordelen opleveren. Het subsidiebedrag voor zonneboilers hangt immers af van de jaaropbrengst. Die jaaropbrengst wordt gemeten in Gigajoule (GJ). Voor de subsidie geldt: hoe hoger het aantal Gigajoules, hoe hoger de subsidie die de gebruikers krijgen.

Geen opmerkingen: