dinsdag 29 juni 2010

Geen verplichte asbestvrijverklaring voor huizen

23 juni 2010 - Bron: NVM


 

Demissionair VROM-minister Tineke Huizinga ontkent geruchten dat er een verplichte 'asbestvrijverklaring' komt voor te verkopen huizen. "Dat is slechts een optie die voorkwam in een rapport van de provincie Noord-Holland", aldus de bewindsvrouw.


Wel gaat het ministerie een integraal plan van aanpak van asbest maken. Ze noemt asbest een 'sluipmoordenaar'. Recent bleek uit onderzoek dat er niet 500, zoals werd aangenomen, maar jaarlijks 1400 mensen sterven aan de gevolgen van inademing van asbest. Huizinga gisteren in de Tweede Kamer: "Er zal nu ernst worden gemaakt met een pakket maatregelen waaraan diverse ministeries meewerken." Als het aan haar ligt, komt zo'n plan er dit najaar nog. "Ik wil een nieuw kabinet echter niet met een precies tijdstip opzadelen."

Het gebruik van asbest levert grote risico's voor de gezondheid op. VROM is samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor regelgeving voor asbest. Asbest, de verzamelnaam voor in de natuur voorkomende materialen, is in het verleden veel gebruikt in bijvoorbeeld woningen vanwege de goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop en bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen.

Het Rijk wil dat er beter en strenger toezicht wordt gehouden op de verwijdering van asbest, zodat er minder gevaar is voor mens en milieu. Met gemeenten heeft het Rijk eerder dit jaar al duidelijke afspraken gemaakt om het toezicht op de asbestverwijdering structureel te verbeteren. Ook moet er door gemeenten harder opgetreden worden tegen illegale asbestverwijdering. De ontwikkeling van een Asbestvolgsysteem, aanpassing van de regelgeving, stringenter toezicht op bedrijven en betere handhaving op overtredingen moeten ervoor zorgen dat de asbestregels beter worden nageleefd.

Geen opmerkingen: