donderdag 23 december 2010

Gemiddelde koopsom woningen omhoog, CBS prijsindex omlaag

22 december 2010 - Bron: Woningmarktcijfers.nl


De gemiddelde koopsom die kopers in de eerste 11 maanden van 2010 in Nederland voor een bestaande koopwoning hebben betaald bedraagt € 240.100. In vergelijking met de eerste 11 maanden van 2009 is dit een stijging van 0,9%, ten opzichte van het gehele jaar 2009 bedraagt de stijging 0,8%.

Deze stijging staat in schril contrast met de PBK index van het Kadaster en het CBS, die over dezelfde periode een daling van 2% laat zien. Dit verschil is verklaarbaar door de toename van transacties van de duurdere halfvrijstaande en vrijstaande woningen. De PBK index corrigeert deze verschillen, daarnaast wordt de index gecorrigeerd voor prijsveranderingen die alleen het gevolg zijn van kwaliteitsverschillen van de verkochte woningen op basis van de WOZ waarde.

In onderstaande grafieken van Woningmarktcijfers.nl zijn deze verschillen goed te zien. De PBK index is gestart in 2005 op 100. Tot en met 2008 volgt de index de absolute koopsom behoorlijk. In 2009 zien we de absolute koopsom verder dalen dan de index, om vervolgens in 2010 een geringe stijging te vertonen. De vergelijking op maandbasis laat duidelijk de dempende werking van de index zien. Het feit dat de absolute koopsom in de laatste 8 maanden telkens boven het niveau van dezelfde maand in 2009 lag, zien we in de index niet terug. De index vertoonde alleen in de maanden januari, februari, april en juli 2010 een stijging. Omdat de persberichten van het CBS en het Kadaster steevast starten met een vergelijking ten opzichte van dezelfde maand van het voorgaande jaar, opent de kop van vrijwel elk bericht dit jaar terecht met een “prijsdaling”. De verdere inhoud van de berichten laat echter een meer genuanceerde ontwikkeling zien.

Geen opmerkingen: