woensdag 15 september 2010

Corporaties en overheid kunnen starters op woningmarkt helpen


15 september 2010 - Bron: Aedes Magazine
Woningcorporaties en de overheid kunnen starters op de woningmarkt heel goed helpen. Hoewel de budgetten voor de overheidsmogelijkheden Koopsubsidie en VROM-starterslening inmiddels op zijn, zijn corporaties en gemeenten nog wel druk in de weer met opties voor starters. Daarbij zijn er echter ook grenzen aan het budget.

Volgens Richard Luigjes, hoofd Verkoop en Communicatie van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, zorgt het succes van de regelingen ervoor dat het budget dubbel zo snel verdampt. Het gevolg is dat hierdoor uiteindelijk minder starters geholpen kunnen worden. Al met al bieden de mogelijkheden echter wel perspectieven voor starters op de woningmarkt. Corporaties kiezen het meest voor constructies als Koopgarant, Koop Goedkoop en Sociale Koop. Hoewel deze constructies allemaal anders heten, hanteren ze hetzelfde concept.

Starters kunnen hierbij huurwoningen met korting aankopen. Wanneer ze verhuizen, verkopen ze de woning terug aan de corporatie en wordt de waardestijging of -daling gedeeld. Gemeenten gebruiken vaker de starterslening, waarbij tijdelijk een extra lening wordt verstrekt om de aankoop van een woning mogelijk te maken.

Geen opmerkingen: