donderdag 4 juli 2013

Meer eigen geld inbrengen, wel zo gezond

2-7-2013 Bron: De HypotheekShop

Vorige week was er al weer een commissie die een rapport presenteerde. Dit keer de commissie Wijffels, die de dienstbaarheid en de stabiliteit van de banken onderzocht. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar ze kwamen ook met een paar concrete adviezen.

Maximale hypotheek: 80% van de waarde van de woning

In de media was er vooral veel aandacht voor het advies dat kopers in de toekomst maximaal 80% van de waarde van de woning kunnen lenen. Goed is om daarbij te zeggen dat de commissie dit pas in de verre toekomst (over 15 tot 20 jaar) ziet. De woningmarkt is nu te kwetsbaar om een dergelijke maatregel in te voeren. Kortom: verlaging maximale hypotheek naar 80% is nu niet aan de orde.

Meer lezen:
http://www.hypotheekshop.nl/de-hypotheekshop/actueel/nieuws/meer-eigen-geld-inbrengen--wel-zo-gezond

Geen opmerkingen: