donderdag 30 mei 2013

Keerpunt op woningmarkt: grootste stijging consumentenvertrouwen ooit


Geplaatst op 28 mei 2013 , Bron: Vereniging Eigen Huis.
De Eigen Huis Marktindicator, die het vertrouwen op de woningmarkt meet, beleeft de grootste stijging sinds het begin van de metingen in april 2004. De Marktindicator stijgt in mei met 6 punten van waarde 57 naar 63. Daaruit concludeert Vereniging Eigen Huis dat er sprake is van een trendbreuk. Ten opzichte van de neutraalwaarde 100 is de situatie op de woningmarkt nog allesbehalve normaal, maar de negatieve spiraal in het consumentenvertrouwen is hiermee doorbroken. De stijging van de Eigen Huis Marktindicator duidt erop dat het aantal kooptransacties in de komende periode zal toenemen. Banken spelen hierbij echter een cruciale rol. Zonder voldoende financiering strandt immers ieder initiatief van woningzoekers om een eigen huis te kopen alsnog.

Lees hier het volledige artikel: http://www.eigenhuis.nl/actueel/pers/2013/414289-keerpunt-op-woningmarkt/

Geen opmerkingen: