vrijdag 13 juli 2012

Lichtpuntje op de woningmarkt in tweede kwartaal

12 juli 2012, Bron NVM

Nieuwegein, 12 juli 2012 – Het tweede kwartaal van 2012 kende een opleving van de woningmarkt. Er werden 20,2 procent meer woningen verkocht dan in het voorgaande kwartaal. De verkoopprijs van de gemiddelde verkochte woning daalde licht met 0,7 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Gemiddeld wordt een woning voor 215 duizend euro verkocht. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).* De NVM is blij met de opleving, maar ziet nog geen aanwijzingen voor structureel herstel. Ger Hukker, voorzitter NVM: “We constateren dat in het tweede kwartaal aankopen naar voren zijn gehaald vanwege de aanvankelijke onzekerheid over de overdrachtsbelasting. Maar ook zien we een nieuw realisme in de markt. Mensen zetten hun huis scherper te koop, waardoor de markt in beweging komt.”


* De cijfers van de NVM zijn voorlopig

Markt nog altijd moeizaam Traditioneel scoort het tweede kwartaal altijd beter dan het eerste (gemiddeld 12,6 procent), maar de afgelopen maanden was de stijging dus hoger. NVM-voorzitter Ger Hukker is tevreden met de cijfers, maar stelt dat de woningmarkt nog altijd moeizaam is. “Dit kwartaal was een klein lichtpuntje, zo een die extra opvalt als het buiten heel donker is. We hebben geen indicatie voor een structureel herstel. Veruit de meeste seinen staan op rood.”
Figuur: Aantal transacties per kwartaal door NVM-makelaars (totale markt in 2e kwartaal 2012: 30.000)
Hukker ziet twee redenen voor de grote stijging van het aantal transacties: “Ten eerste was het vorige kwartaal buitengewoon slecht door alle politieke en economische onrust. Daarbij steekt het kwartaal daarna al snel goed af. Ten tweede is de reden voor de grote stijging simpel. Kopers hebben hun beslissing naar voren gehaald en geprofiteerd van de lage overdrachtsbelasting. Voordat de maatregelen uit het Lenteakkoord eind april bekend werden, was onduidelijk of de tijdelijk verlaagde overdrachtsbelasting ook na 1 juli verlengd zou worden. Veel kopers hebben daarom in de eerste weken van het kwartaal hun slag willen slaan. Inmiddels is duidelijk dat deze belasting op het lagere niveau van 2 procent blijft. De NVM juicht dat toe, want wij pleiten sinds jaar en dag voor structurele verlaging en liefst afschaffing van de verhuisboete.”

Geen opmerkingen: