donderdag 10 november 2011

Overbruggingsgarantie: versnel de verkoop van uw woning!

Huizen staan langer te koop. Om toch een ander huis te kunnen kopen, kan een overbruggingsgarantie de oplossing zijn. Met de overbruggingsgarantie compenseert verkoper de eventuele dubbele woonlasten van koper. Dit maakt het aantrekkelijker voor een koper zijn droomhuis direct aan te kopen. Het risico van langere verkoop van zijn eigen woning wordt zo verkleind. Geen dubbele woonlasten en geen onzekerheid.De overbruggingsgarantie biedt koper dus extra financiële zekerheid en biedt vaak net dat extra zetje om een koper over de streep te trekken. De te koop staande woning wordt aantrekkelijker voor een grotere groep kopers en de koper van een woning zal sneller toeslaan als hij er zeker van is dat hij de dubbele woonlasten voor langere tijd kan opbrengen. De koper heeft bovendien meer kans om zijn oude woning voor een hogere prijs te verkopen, omdat hij niet overhaast hoeft te verkopen. Met de belastingdienst is afgesproken dat de hypotheekrente voor beide woningen gewoon aftrekbaar blijft.

Vereniging Eigen Huis (VEH) zegt hierover: "De garantie en uitkering loopt altijd via de notaris. Verkoper en koper hoeven dus niet bang te zijn voor schimmige contracten of toezeggingen. De garantie is vooral ook voor woningaanbieders en -zoekers in de hogere prijsklasse interessant." VEH denkt dat de overbruggingsgarantie de komende tijd aan populariteit zal winnen.

Voorbeeld van een verkoop met overbruggingsgarantie
Via NVM internetmakelaar Huizenpartner.nl kunt u met het NVM Comfort verkooppakket uw woning gewoon met overbruggingsgarantie te koop aanbieden (K.K.O.V.) met een garantietermijn voor standaard één of twee jaar. Zie hier een voorbeeld van een verkochte woning met overbruggingsgarantie: http://fraaihuis.nl/Sevenum

Hoe werkt het?
De dubbele woonlasten worden gecompenseerd op basis van een vast percentage van 2,5% van de koopsom per garantiejaar. De netto vergoeding bedraagt dus maximaal 2,5% van de koopsom bij de garantietermijn van 1 jaar. Overbruggingsgarantie heeft geen gevolgen voor de bijleenregeling en evenmin voor de hypotheekrenteaftrek van beide woningen.

Voorbeeld bij verkoopprijs € 175.000,- K.K.O.V en 1 jaar overbruggingsgarantie:

Het maximale garantiebedrag bedraagt dan € 4.375,-, namelijk 1 jaar x 2,5% van € 175.000,-. Dit bedrag van € 4.375,- wordt bij de overdracht door de notaris in depot gehouden en gereserveerd voor de afwikkeling van de overbruggingsgarantie.

De koper verkoopt zijn of haar huis 4 maanden later voor een goede prijs, de overdracht is 1 maand later. In dit voorbeeld ontvangt verkoper een garantiebedrag berekend over 5 (=4+1) maanden. Het garantiebedrag is dan 5/12de jaar x 2,5% van € 175.000,- = € 1.823,-. Vanuit het depot van € 4.375,- keert de notaris dit garantiebedrag van € 1.823,- uit aan de koper (als compensatie voor de dubbele woonlasten). De overige € 2.552,- gaat inclusief rente terug naar de verkopende partij.

Dit bedrag zal in vrijwel alle gevallen ruim voldoende zijn om de netto-hypotheeklasten van de nieuwe woning in dat jaar te compenseren. Koper kan in dit jaar immers voor beide woningen de hypotheekrente als aftrekpost opvoeren. Het garantiebedrag is voor koperonbelast en vrij besteedbaar. In het jaar van uitbetaling komen de door koper te ontvangen garantiebedragen in mindering op het bedrag aan hypotheekrente-aftrek van de oude woning. Immers drie keer voordeel (aftrek nieuwe woning, aftrek huidige woning, garantiebedragen onbelast) is zelfs de Belastingdienst iets teveel van het goede.

Geen opmerkingen: