woensdag 23 maart 2011

De huizenmarkt: 'stabiel met een minnetje'

23 Maart 2011- Bron: RTLZ)


De Nederlandse huizenmarkt blijft op slot zitten, terwijl de economie toch opkrabbelt.Dit jaar blijft het kwakkelen, pas op langere termijn kunnen de huizenprijzen volgens beheerder Folmer Pietersma van het Robeco Property Equities-fondsweer aantrekken.


Overtroffen de huizenprijzen vóór de kredietcrisis de economische groei, nu die weer opveert, blijven ze daar ver bij achter. Vorig jaar daalden zij met 2%, dit jaar wordt door de kenners een verdere terugval voorzien. Vooral aan de financieringskant verstoort een aantal ontwikkelingen het beeld, zegt beheerder Pietersma. 'Banken zijn voorzichtiger met leningen. De hogere kapitaaleisen van Basel 2 en 3 zorgen voor een kostenopslag. Die worden berekend aan de klant. Daardoor vallen financieringen duur uit en dat zet een domper op de markt.'

Verder zijn er nog enkele kwesties die in de lucht hangen, die de huizenmarkt ook geen goed doen. Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek lijkt voorlopig van de baan, maar blijft op langere termijn toch een issue. Er is een discussie gaande tussen overheid en banken over verplichte aflossing van een deel van de hypotheek, wat het vooral voor starters wel eens moeilijker kan maken. En de hypotheekrente kan dit jaar naar verwachting wat oplopen. Volgens Pietersma helpen deze ontwikkelingen niet, maar zijn ze niet van doorslaggevend belang voor de ontwikkelingen op de huizenmarkt. 'Het is de vraag of deze kwesties echt grote impact hebben. Neem de rente. Het is belangrijker dat de consument zich happy voelt, dan dat de lange rente er een kwartje bij krijgt. Daar moet je je niet op blindstaren.'

Langere termijn

Op een concrete voorspelling laat Pietersma zich niet vastpinnen, maar de kans dat de huizenprijzen over de hele linie omhoog gaan acht hij dit jaar 'extreem laag', gezien de hoeveelheid huizen die te koop staat. Met ruim 190.000 stuks is in Nederland een record bereikt. En daarvan staat ook nog eens een derde langer dan een jaar te koop. 'Stabiel met een minnetje', zo luidt Pietersma's inschatting van de prijsontwikkeling dit jaar.

De wat langere termijn vindt de beheerder belangrijker. 'De richting draait, het herstel zet door en dat is uiteindelijk toch echt gunstig voor de huizenprijzen.' Die kunnen dan weer meebewegen met het economische groeicijfer en de inflatie. Wel verwacht Pietersma structureel gematigder stijgingen dan tijdens de gouden jaren.

Randstad

Daarbij maakt het natuurlijk veel verschil naar welke regio en welk marktsegment je kijkt. In grote lijnen: de Randstedelijke markt zal eerder aantrekken dan Groningen, en appartementen zijn er te veel, terwijl in de categorie gezinshuis met tuin en garage nog altijd schaarste heerst.

Geen opmerkingen: