donderdag 11 november 2010

Tijdelijke verlenging termijn vrijstelling overdrachtsbelasting

11 november 2010 - Bron: Belastingplan 2011

Voor woningen die in 2011 worden gekocht en die binnen twaalf maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Dit is een tijdelijke uitbreiding van de termijn, want in de reguliere regelgeving geldt de vrijstelling alleen als een woning twee keer wordt verkocht in een tijdsbestek van zes maanden. De verruiming vervalt per 2012.


Voorbeeld:

In juli 2011 koopt u voor € 250.000 een huis, maar uw huidige woning is nog niet verkocht. Na verloop van tijd wordt de dubbele hypotheek een te zware last. Noodgedwongen beslist u om ook het nieuwe huis in de verkoop te zetten. Die woning is voor een koper extra aantrekkelijk omdat er tot juli 2012 alleen overdrachtsbelasting verschuldigd is over de meerwaarde. Dat scheelt € 5.000.

Geen opmerkingen: